Het wordt mogelijk om een verbrekingsvergoeding om te zetten in opleiding!

03 mei 2019

De werknemer zal kunnen kiezen om een deel van zijn verbrekingsvergoeding aan een voordelig tarief in opleidingen om te zetten. Een nieuwe mogelijkheid om de inzetbaarheid van werknemers te bevorderen.

In het kader van de jobsdeal, die in wetgeving werd gegoten die werd gepubliceerd op 19 april, heeft de regering besloten om een bijkomende mogelijkheid te bieden om de inzetbaarheid van werknemers te bevorderen.

Om welke maatregelen gaat het?

Wanneer een werknemer door middel van de betaling van een verbrekingsvergoeding wordt ontslagen, zal hij ervoor kunnen kiezen om het volledige bedrag van zijn ontslagvergoeding in geld te laten uitbetalen of een deel van deze vergoeding om te zetten in de vorm van een “opleidingsbudget”. Hij zal dit opleidingsbudget dan ook daadwerkelijk aan opleidingskosten moeten besteden binnen de zestig maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst werd beëindigd.

Op deze manier verhoogt de werknemer zijn inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en kan hij sneller een nieuwe job vinden.

Om werknemers aan te moedigen om voor deze omzetting van een deel van hun verbrekingsvergoeding te kiezen, heeft de regering beslist om het deel van de verbrekingsvergoeding dat bestemd is voor de opleiding aan een voordelig sociaal en fiscaal tarief te onderwerpen.

Waarom is deze optie voordelig voor de werknemer?

Voordelige sociale behandeling

Het bedrag van het opleidingsbudget is vrijgesteld van de gewone socialezekerheidsbijdragen. De werkgever is enkel een bijzondere solidariteitsbijdrage van 25% verschuldigd.

Voordelige fiscale behandeling

Het deel van de opzeggingsvergoeding dat omgezet wordt in het opleidingsbudget is vrijgesteld van belastingen. Deze vrijstelling is in beginsel slechts tijdelijk en wordt pas definitief indien de werknemer kan aantonen dat hij tijdig zijn volledige opleidingsbudget besteedde aan toegelaten opleidingen.

Indien blijkt dat na afloop van de termijn van 60 maanden nog een saldo aan opleidingsbudget overblijft, zal 86,93% van dit saldo worden beschouwd als belastbare opzeggingsvergoeding. Bovendien zal een belastingvermeerdering worden toegepast om de uitgespaarde RSZ-werknemersbijdragen te compenseren.

Wanneer zal deze maatregel in werking treden?

De wet heeft enkel het kader bepaald van deze maatregel die pas van toepassing zal zijn voor werknemers ontslagen vanaf 1 januari 2022 tenzij een koninklijk besluit in de tussentijd anders bepaalt.

De praktische uitwerking van deze maatregel moet namelijk nog bij koninklijk besluit worden vastgesteld. Zo moet nog beslist worden hoe de werknemer het bewijs zal moeten aanbrengen dat het budget aan een opleiding is bestemd, welke opleidingen gevolgd mogen worden...

We houden jullie alleszins op de hoogte van de ontwikkelingen in dit dossier.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates