Hoe je Batibouw-stand het voordeligst bemannen op zondag

20 februari 2019

Voor tewerkstelling op zondag moet je inhaalrust toekennen. Is er sprake van overuren, dan moet je bovendien een toeslag betalen. Er zijn echter alternatieven.

Van donderdag 21 februari tot en met zondag 3 maart vindt de 60ste editie van Batibouw plaats. Exposanten zullen al die tijd aanwezig zijn om hun producten aan de man te brengen.  Waarmee moet je als exposant rekening houden wanneer je op de beurs personeel tewerkstelt?

Er is een wettelijk verbod om werknemers te werk te stellen op zondag. Op dit verbod van zondagsarbeid voorziet de wet echter een uitzondering voor het deelnemen aan salons, tentoonstellingen, markten braderijen enz. 

Verschuldigd loon

Heeft jouw werknemer in de betreffende week al een volledig weekrooster gewerkt, dan vormen de uren gewerkt op zondag overuren. In dat geval moet je voor de gepresteerde uren op zondag  een toeslag betalen van 100% (tenzij jouw sector een afwijkende regeling voorziet).

Werd er in de week voorafgaand aan de tewerkstelling op zondag een vrije dag genomen, dan zullen de uren gepresteerd op zondag geen overuren vormen. Indien de uren gepresteerd op zondag geen overuren vormen, betaal je het gewone loon, zonder toeslag (tenzij uw sector een afwijkende regeling voorziet).

Inhaalrust

Aangezien het gaat om uren gepresteerd op een zondag, moet je de nodige (onbetaalde) inhaalrust toekennen in de loop van de zes dagen die volgen op de gewerkte zondag. De inhaalrust bedraagt:

  • een volle dag, indien de werknemer die zondag langer dan 4 uren heeft gewerkt;
  • een halve dag, indien de werknemer niet langer werkte dan 4 uren.

Indien het om overuren gaat moet je niet alleen een toeslag van 100% betalen, maar moet je bovendien voor ieder gepresteerd overuur een uur betaalde inhaalrust toekennen. Voor overuren gepresteerd op een zondag heeft je werknemer dus zowel recht op de (onbetaalde) inhaalrust ten gevolge van zondagsarbeid als de (betaalde) inhaalrust wegens het presteren van overuren.

Vrijwillige overuren

Vormen de uren gewerkt op zondag overuren, dan kan je ervoor opteren gebruik te maken van de vrijwillige overuren. Indien de voorwaarden gerespecteerd worden, kan jouw werknemer tot 100 vrijwillige overuren presteren. De sector kan dit aantal uren verhogen tot maximaal 360 uren.

Voor deze uren betaal je wel een toeslag aan 100% wanneer ze gepresteerd worden op zondag, maar je moet voor deze uren geen inhaalrust toekennen.  De verplichting om de (onbetaalde) inhaalrust toe te kennen omwille van tewerkstelling op een zondag blijft evenwel.

Alternatieven

Je kan de stand zelf bemannen of je kan werknemers met een leidinggevende- of vertrouwensfunctie vragen om aanwezig te zijn. Zij vallen immers niet onder de beperkingen van de Arbeidswet. Voor hen moet je dus geen inhaalrust toekennen, noch een toeslag in geval van overuren betalen. Ook jouw handelsvertegenwoordigers kan je vragen om op zondag te werken zonder dat je in dat geval verplicht bent om inhaalrust toe te kennen of een toeslag te betalen.

Prestaties op zondag* Toeslag Inhaalrust
Binnen normale arbeidsduur Geen Onbetaald (vervanging zondagsrust)
Overuren 100%

Onbetaald (vervanging zondagsrust)

Betaald (100%)

Vrijwillige overuren 100% Onbetaald (vervanging zondagsrust)

Leidinggevende -, vertrouwensfunctie,

handelsvertegenwoordiger

Geen Geen

 

* Dit overzicht is opgemaakt in de veronderstelling dat de sector geen afwijkende regels voorziet.

Dit artikel geeft de algemene regels weer en houdt geen rekening met eventuele sectorale bepalingen. De sectorale bepalingen omtrent zondagsarbeid kan je lezen in Hoofdstuk 30.3 van jouw Sectorale Gids. Meer informatie omtrent zondagsarbeid vind je in afdeling 34 van de Sociale Gids van Trefzeker.

In de opleiding 'Arbeidsduur en flexibiliteit' leer je alle regels rond arbeidstijd zodat je de werktijd in jouw onderneming optimaal en flexibel kan organiseren.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates