Indexering van de lonen in het aanvullend paritair comité van de non-profit sector op 1 juni en 1 juli 2017 (pc 337)

31 mei 2017

Eind vorig jaar werd een indexmechanisme uitgewerkt voor de lonen in organisaties en instellingen die niet onder een specifiek paritair comité van de social profit onder te brengen zijn (het PC 337). Het indexmechanisme houdt in dat de lonen op een welbepaalde manier sporen met de stijging of daling van de levensduurte. Uw sector heeft ervoor gekozen om de lonen met 2% aan te passen telkens de prijsevolutie van goederen en diensten een bepaalde waarde - spilindex genoemd -bereikt. De eerste spilindex die de sectorale overeenkomst vooropstelt is deze maand (mei) bereikt.

Welke lonen verhogen op 1 juni (1/06/17)?

Op 1 juni stijgt het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) met 2%. Vermits er in uw sector geen sectorale minimumlonen zijn vastgesteld, geldt dit GGMMI als ondergrens voor de lonen in uw organisatie. Vanaf 1 juni moet u minstens het nieuw nationaal minimum waarborgen aan uw medewerkers die volgens dit minimum beloond worden.

Welke lonen verhogen op 1 juli (1/07/17)?

Ook – en dit is nieuw - als het loon van uw medewerkers het GGMMI overstijgt, zal u voortaan hun loon met 2% moeten verhogen zodra de vooropgestelde spilindex overschreden is. Deze indexering gebeurt wel een maand later dan de verhoging van het GGMMI. Alle lonen hoger dan het GGMMI worden dus op 1 juli met 2% verhoogd.

Wie is niet verplicht om deze indexering toe te passen?

Sowieso zijn (1) de vrije universiteiten, (2) de mutualiteiten en (3) de persoonlijke assistenten tewerkgesteld in het kader van een persoonlijk assistentiebudget (PAB) niet verplicht om dit sectoraal indexmechanisme te volgen.

Daarnaast is het belangrijk om weten dat u deze nieuwe regels ook niet moet opvolgen als u in het verleden de lonen indexeerde naar het voorbeeld van een ander paritair comité, bijvoorbeeld het PC 200 (aanvullend paritair comité voor bedienden) dat niet indexeert in functie van een spilindex, maar op een vast tijdstip (jaarlijks op 1 januari).

Voorwaarde om een ander indexeringsmechanisme te volgen dan dit van het PC 337 is wel dat het toegepaste mechanisme evenwaardig is aan dit van het PC 337. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates