Is het mogelijk om arbeidsovereenkomsten te cumuleren?

01 februari 2017

Tijdens de voorbije maanden was er veel aandacht gevestigd op het cumuleren van mandaten. Iedereen wil namelijk meer werken zodat men meer kan verdienen.

Kan een werknemer, zoals bij de mandatarissen, meerdere arbeidsovereenkomsten tegelijkertijd aangaan?

Kan een werknemer meerdere contracten aangaan bij dezelfde werkgever?

Soms vraagt een werknemer zelf aan zijn werkgever om meerdere functies uit te oefenen zodat hij meer kan verdienen. Is dit mogelijk?

Ja dit is mogelijk.

Ja, een werknemer kan meerdere arbeidsovereenkomsten aangaan bij dezelfde werkgever.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u een werknemer in dienst neemt die halftijds werkt als vertaler en die bereid is om gelijktijdig halftijds te werken als administratief bediende.

Wanneer u eenzelfde werknemer aanneemt voor verschillende arbeidsovereenkomsten, kan u dit niet om het even hoe doen. Hieronder vindt u een niet limitatieve lijst van aandachtspunten waar u op moet letten als u uw werknemer meerdere arbeidsovereenkomsten laat tekenen.

Opgelet met uurroosters

U kan enkel een werknemer in dienst nemen met meerdere gelijktijdige arbeidsovereenkomsten wanneer de totale som van de arbeidsuur van deze contracten binnen de wettelijke maxima ligt. Met andere woorden kan deze werknemer niet meer uren werken dan een werknemer met een voltijds uurrooster in uw onderneming.

Een werknemer kan bijvoorbeeld bij éénzelfde werkgever een halftijds tewerkstelling combineren met een 1/3-tewerkstelling. Als de werknemer daarentegen reeds een arbeidsovereenkomst heeft gesloten voor een voltijdse tewerkstelling, kan u hem geen nieuw bijkomend contract laten tekenen voor een halftijdse tewerkstelling.

Respecteer de limieten van elke overeenkomst

Als de partijen beslissen om twee (of meerdere) aparte arbeidsovereenkomsten te ondertekenen, moeten de voorwaarden van elk contract strikt gerespecteerd worden (uurrooster, voordelen, arbeidsvoorwaarden, enz.)

Het is voornamelijk belangrijk dat het uurrooster van elk contract gerespecteerd wordt. Als de werknemer tijdens de week elke ochtend halftijds werkt als vertaler  en daarnaast elke namiddag halftijds werkt als administratief bediende, kan de werknemer geen vertalingswerk uitvoeren op vrijdagnamiddag.

Voorzichtigheid geboden in geval van einde van de overeenkomst

In geval van ontslag, moet de werkgever rekening houden met het bestaan van verschillende overeenkomsten.

Indien de werkgever bijgevolg beslist om de professionele samenwerking met de werknemer in kwestie stop te zetten, moet hij verschillende ontslagbrieven aan zijn werknemer richten: één per arbeidsovereenkomst. 

Kan een werknemer meerdere contracten aangaan bij verschillende werkgevers ?

Ja, de werknemer kan alle contracten die hij wenst, cumuleren bij verschillende werkgevers.

In dit kader geldt er geen limiet met betrekking tot de maximale arbeidstijd, aangezien het hier gaat om verschillende werkgevers. Een werknemer kan bijvoorbeeld een voltijds contract hebben bij werkgever A en een halftijds contract hebben bij werkgever B.

De werknemer riskeert echter een gepeperde rekening te ontvangen tijdens zijn belastingaangifte. De uiteindelijke voorheffing zal namelijk veel hoger zijn, aangezien zijn inkomsten stijgen. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates