Kerstshoppen op zondag

05 december 2019

Wat zijn de spelregels om uw winkelpersoneel op zondag te laten werken?

In de aanloop naar de eindejaarsfeesten zullen de komende weken tal van winkels uitzonderlijk open zijn. Mag u ook uw personeel vragen de kerstmuts op te zetten en aan de slag te gaan?

In principe is het verboden om werknemers op zondag te laten werken. Daarop zijn er echter een aantal uitzonderingen.

Wie mag wanneer aan de slag?

Personeel kan het hele jaar door de ganse zondag aan de slag in:

 • Slagerijen, bakkerijen en banketbakkerijen;
 • Voedingswinkels die minder dan 5 werknemers in dienst hebben;
 • Tabakswinkels;
 • Winkels met natuurlijke bloemen;
 • Dagbladondernemingen;
 • Salons, tentoonstellingen, musea, jaarbeurzen, ….;

Personeel kan het hele jaar door de ganse zondag aan de slag, maar beperkt tot 39 zondagen per werknemer:

 • in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra

Personeel kan 40 zondagen de ganse dag aan de slag:

 • in winkels van meubilair en tuinartikelen  

Personeel kan de zondag voor Kerstmis en twee zondagen naar keuze de ganse dag aan de slag:

 • in alle andere kleinhandelszaken 

Personeel kan de zondag voor Kerstmis en twee zondagen naar keuze de ganse dag aan de slag en drie bijkomende zondagen per kalenderjaar de ganse dag aan de slag:

 • in alle andere kleinhandelszaken, maar alleen als de sector of de kleinhandelszaak een overeenkomst heeft afgesloten die voorziet in een toeslag voor zondagsarbeid

Personeel kan tewerkgesteld worden van 8 uur ’s morgens tot ’s middags:

 • in de gevallen waar zondagsarbeid niet mogelijk is volgens bovenstaande uitzonderingen.

Loon en inhaalrust

Een werknemer die op een zondag tewerkgesteld wordt, heeft recht op loon aan 100% voor de gewerkte uren op zondag en op onbetaalde inhaalrust. De duur van de inhaalrust hangt af van het aantal gepresteerde uren: werkt de werknemer minder dan 4u op zondag, dan heeft hij recht op een halve dag. Indien hij minstens 4u werkte, dan heeft hij recht op een volledige dag inhaalrust.

Deze inhaalrust mag samenvallen met een inactiviteitsdag, bijvoorbeeld de zaterdag volgend op de gewerkte zondag. De inhaalrust mag echter niet samenvallen met een dag waarop de werknemer niet werkt, maar toch loon ontvangt (bijvoorbeeld een feestdag, arbeidsduurvermindering, vakantie, ziekte, klein verlet…).

Overuren

Daarnaast heeft de werknemer recht op overuren wanneer de normale arbeidsduur overschreden werd. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de gewoonlijke werkweek van maandag tot vrijdag loopt. Opgelet: in dat geval moet Toezicht Sociale Wetten op voorhand verwittigd worden.

De gewerkte overuren zullen dan recht geven op overloon aan 100% en er moet voor die uren inhaalrust toegekend worden die plaatsvindt op een gewone activiteitsdag én betaald aan 100%.

De aangehaalde mogelijkheden om te werk te stellen op zondag, zijn van toepassing in de volgende paritaire comités:

 • PC 119 voor de handel in voedingswaren
 • PC 201 voor de zelfstandige kleinhandel
 • PC 202 voor de kleinhandel in voedingswaren en de middelgrote levensmiddelenbedrijven
 • PC 311 voor de grote kleinhandelszaken

Meer informatie kan je terugvinden in Trefzeker Sociale gids, afdeling 34, III, A en in jouw Sectorale gids, hoofdstuk 30.3.

Meer weten? Volg dan de opleiding Arbeidsduur en flexibiliteit

In de opleiding 'Arbeidsduur en flexibiliteit' leer je alle regels rond arbeidstijd zodat je de werktijd in je onderneming optimaal en flexibel kan organiseren.

Schrijf in

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates