Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Kilometervergoeding 2022 voor dienstverplaatsingen: aanpassing toegelaten maximum

15 september 2022

Het belastingvrije maximum van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen wordt voortaan vier keer per jaar aangepast. Ondernemingen worden fiscaal gestimuleerd om het belastingvrije maximum ook effectief toe te kennen. Voor de periode maart tot juni 2022 wordt het maximum bovendien aangepast naar 0,402 euro per kilometer. 

Update 15 september 2022
Op 2 september 2022 keurde de federale ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat uitvoering moet geven aan de onderstaande aangekondigde wijziging inzake de kilometervergoeding. Het ontwerp regelt niet de aangekondigde fiscale stimulans voor ondernemingen. Het ontwerp wordt wel nog voorgelegd aan de sociale partners van de federale openbare sector en de Raad van State. De aangekondigde wijzigingen treden uiteraard pas in werking na een effectieve wijziging van de regelgeving.

Samenvatting

  1. Voor de dienstverplaatsingen met de eigen wagen van de werknemer staan de fiscus en de RSZ een vrijgestelde werkgeverstussenkomst per kilometer toe, zij het met een plafond. Deze regeling geldt ook voor bedrijfsleiders voor dienstverplaatsingen met de eigen wagen in opdracht van de vennootschap. Vandaag bedraagt dat plafond 0,3707 euro per gereden kilometer (voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022).
  2. De federale regering kondigde aan dat voortaan dit toegelaten plafond ieder kwartaal zal passen, i.p.v. slechts 1 keer per jaar op 1 juli.
  3. De federale regering kondigde ook aan dat dit plafond voor de periode maart tot juni 2022 zal optrekken naar 0,402 euro per kilometer.
  4. Tot slot kondigde de federale regering aan om werkgevers fiscaal te stimuleren om het effectief maximumbedrag toe te kennen. Hoe deze fiscale stimulans er uit zal zien is nog onduidelijk. Het is ook onduidelijk of deze stimulans ook zal gelden voor kilometervergoedingen toegekend aan bedrijfsleiders.

Kilometervergoeding 2022

Hoeveel is de wettelijke kilometervergoeding in 2022?

Als een werknemer kosten maakt die eigenlijk de werkgever hoort te dragen, moet de werkgever die gemaakte kosten in principe vergoeden. Het is evenwel niet altijd evident om de precieze kost te berekenen. Iets wat in het bijzonder het geval is wanneer een werknemer zijn eigen wagen gebruikt voor dienstopdrachten. Hierbij bestaat er bijgevolg een breed gebruik om een tussenkomst te voorzien onder de vorm van een vaste vergoeding per gereden kilometer, los van de werkelijke kost van de dienstverplaatsing. Een forfaitaire kilometervergoeding dus, die geldt voor dienstverplaatsingen met zowel een goedkoop twee PK’tje als voor dienstverplaatsingen met een peperdure Rolls-Royce.

Zowel de fiscus als de RSZ aanvaarden zo’n forfaitaire kilometervergoeding, mits een plafondbedrag niet overschreden wordt. Vandaag bedraagt dit plafond 0,3707 euro per kilometer. Sinds geruime tijd wordt dit plafond jaarlijks, met ingang van 1 juli, aangepast in functie van de evolutie van de brandstofprijzen.

De fiscus aanvaardt deze regeling overigens enkel voor zover de dienstverplaatsingen niet meer dan 24.000 afgelegde kilometer per jaar bedragen. De rechtsgeldigheid van deze begrenzing staat wel ter discussie.

De fiscus en de RSZ voorzien dus louter een plafond. Er geldt geen algehele verplichting om dit maximum ook effectief toe te kennen. Een lagere kilometervergoeding komt in realiteit voor. Het is evenwel ook mogelijk dat op ondernemings- of sectorniveau de toekenning van het plafondbedrag bedongen werd.

De bovenstaande regeling geldt ook voor bedrijfsleiders die met hun eigen wagen dienstverplaatsingen maken voor hun vennootschap.
 

Wat zijn de nieuwe regels in 2022?

Van een jaarlijkse aanpassing naar een trimestriële aanpassing
Op 3 juni 2022 besliste de federale regering om het plafond voortaan niet meer jaarlijks maar elk kwartaal aan te passen.

Maart tot juni 2022: maximum van 0,402 euro
Een tweede maatregel van de federale regering betreft een verhoging van het plafond naar 0,402 euro per kilometer. Deze verhoging geldt voor de periode maart tot juni 2022. Dus grotendeels met terugwerkende kracht.

Fiscale stimulans voor ondernemingen
Tot slot besliste de federale regering werkgevers te zullen aanmoedigen om de maximale kilometervergoeding toe te kennen, en dit via een belastingkrediet. Deze aanmoediging zou niet alleen gelden in de vennootschapsbelasting, maar eveneens in de personenbelasting en in de rechtspersonenbelasting. Verdere details over deze maatregel ontbreken nog.

Voorbehoud

Bovenstaande informatie is gebaseerd op persberichtgeving van de federale ministerraad en van de federale minister van Financiën. De maatregelen vereisen nog aanpassingen in de regelgeving. Vooralsnog bevestigde de minister niet zonder voorbehoud dat de verhoogde kilometervergoeding, in afwachting van een aanpassing van de regelgeving, nu reeds toegekend mag worden.

In sommige ondernemingen en sectoren geldt het engagement om stelselmatig het toegelaten plafond toe te kennen aan werknemers. Of deze ondernemingen en sectoren nu reeds de verhoogde kilometervergoeding moeten toekennen, hangt af van de concrete bewoording van dat engagement. Indien het engagement bijvoorbeeld verwijst naar het bedrag vermeld in het Koninklijk Besluit van 18 januari 1965, dan moet men de hogere kilometervergoeding pas verplicht toekennen nadat dit koninklijk besluit gewijzigd werd. Afhankelijk van de precieze bewoording van deze wijziging is het bijgevolg zeker mogelijk dat deze ondernemingen of sectoren ook de reeds toegekende kilometervergoedingen voor de periode maart – juni 2022 zullen moeten corrigeren.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates