Kostenvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen : terug naar af

23 november 2017

Dagvergoedingen toegekend vanaf 1 oktober 2017

In ons nieuwsbericht van 19 oktober lieten we u weten dat de FOD Buitenlandse Zaken een nieuwe lijst met forfaitaire dagvergoedingen had gepubliceerd. Deze dagvergoedingen konden vanaf 1 oktober 2017 vrij van belasting betaald worden aan werknemers of bedrijfsleiders uit de privésector voor de kleine kosten die ze maken tijdens een buitenlandse dienstreis.

Deze dagvergoedingen worden jaarlijks herbekeken en eventueel bijgestuurd in functie van de evolutie van de prijzen in het land van bestemming. De voorbije jaren golden de nieuwe bedragen steeds vanaf 1 april. In 2017 heeft de FOD Buitenlandse Zaken echter een grondige evaluatie gemaakt van de bedragen van deze kostenvergoedingen. Dit verklaarde de vertraging bij de publicatie van de nieuwe lijst. 

Dagvergoedingen toegekend vanaf 22 november 2017

Op 22 november verscheen in het Belgisch Staatsblad echter een nieuwe lijst met dagvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen. Wat blijkt; deze lijst grijpt terug naar de dagvergoedingen die betaald mochten worden tot eind september 2017. Volgens de FOD Buitenlandse Zaken waren er in de praktijk problemen met de toepassing van de grondig gewijzigde forfaits.

Deze nieuwe dagvergoedingen zijn van toepassing vanaf 22 november 2017. 

Overgangsregeling

Voor de dienstreizen die toegestaan werden tussen 1 oktober en 22 november 2017 maar waarvoor nog geen vergoedingen werden betaald, kan de werkgever toch de nieuwste dagvergoedingen toekennen indien dat bedrag hoger is.

Uiteraard blijft het ook steeds mogelijk om de hogere, werkelijke kosten terug te betalen indien werknemer/bedrijfsleider die bewijst.   

Bron:
Ministerieel besluit van 16 november 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 september 2017 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, BS 22 november 2017.​

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates