Landingsbaan nemen naar het pensioen? Nu ook de “zachte” versie!

01 februari 2018

Iedereen kent de landingsbaan, waardoor oudere werknemers minder kunnen gaan werken in de aanloop naar hun pensioen. Maar kent u ook de zachte versie? Daar betaalt de werkgever de premie in plaats van de RVA.

De landingsbaan

Een landingsbaan is een vorm van tijdskrediet voor oudere werknemers. Sinds 2015 ligt de leeftijd om deze vorm op te kunnen nemen met het recht op een uitkering betaald door de RVA op 60 jaar. Er zijn echter uitzonderingen voorzien waardoor sommige werknemers al op 58 jaar of zelfs 55 jaar een landingsbaan kunnen aanvragen met een uitkering. Dit recht is er bijvoorbeeld voor wie een zwaar beroep uitoefende of een beroepsverleden van 35 jaar kan aantonen.

De zachte landingsbaan

Sinds 1 januari 2018 is er nog een mogelijkheid bijgekomen om het kalmer aan te doen in de aanloop naar het pensioen. Deze mogelijkheid werd in de aanloop naar publicatie de ‘zachte’ landingsbaan gedoopt. Hier is het niet de RVA die een uitkering betaalt, maar is het de werkgever die een premie betaalt waardoor de werknemer zijn oorspronkelijke loon behoudt. Zijn brutoloon zal verminderen aangezien hij minder zal werken, maar het eindresultaat per maand zal hetzelfde kunnen blijven. Voor de RSZ is deze premie vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. Maar het betaald bedrag is wel belastbaar in hoofde van de werknemer.

De regering haalde de mosterd bij de metaalsector, waar deze mogelijkheid al lange tijd bestaat. Zij het dan met een vergoeding onderworpen aan RSZ. De premie wordt nu voor iedereen vrijgesteld en kan toegepast worden in alle sectoren.

Voor welke werknemers?

Er zijn twee doelgroepen voor deze maatregel:

58+

  • Stoppen met nacht- of ploegenarbeid
  • Stoppen met onderbroken diensten
  • Overstappen naar aangepast, lichter werk
  • Tewerkstellingsbreuk moet minstens 4/5blijven

60+

  • Van voltijds naar 4/5e

Hoe voer ik dit in?

De mogelijkheid om deze landingsbaan op te nemen en de premie die dan betaald wordt, moet opgenomen worden in een sectorale CAO, die algemeen verbindend wordt verklaard. Neemt de sector geen initiatief, dan kan dit door een CAO op het niveau van de onderneming of door een aanpassing van het arbeidsreglement.

Het is de werkgever die de premie zal betalen of eventueel een sectoraal fonds. De premie compenseert het loonverlies dat de werknemer lijdt door de aanpassing van zijn prestaties of tewerkstellingsbreuk. Hij mag aan het einde van de rit niet meer overhouden, zo niet wordt de vergoeding toch als loon beschouwd. De premie zal ook worden geïndexeerd op hetzelfde moment als de lonen.

Kan ik de twee combineren?

Waar wel nog onduidelijkheid over bestaat is hoe de echte landingsbaan en de zachte landingsbaan zich tegenover elkaar verhouden. Zal het mogelijk zijn voor de werkgever van een werknemer die een echte landingsbaan opneemt om bijkomend de premie te betalen vrij van RSZ en zonder andere bijkomende kosten? We houden u uiteraard op de hoogte over de verdere ontwikkelingen aangaande deze premie.

Bron:
Koninklijk besluit van 9 januari 2018 tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 25 januari 2018

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates