Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30

Lastenverlaging voor investeringen in steunzones: tweede verlenging in de maak

20 januari 2023

Het Vlaamse en het Waalse gewest kunnen de federale regering opnieuw verzoeken om de geldigheidsduur van hun steunzones te verlengen. Voordat deze verlenging realiteit is, is nog een koninklijk besluit vereist. Vooralsnog kunnen er dus geen nieuwe rechten op lastenverlaging geopend worden voor de steunzones van Turnhout en van Genk, zijnde de steunzones waarvan de geldigheid reeds afliep.

Situering

Ondernemingen die investeringen doen in één van de zogenaamde ‘steunzones’ genieten, onder bepaalde voorwaarden, een tijdelijke lastenverlaging voor de arbeidsplaatsen die dankzij de investering werden gecreëerd. De lastenverlaging wordt gerealiseerd via het mechanisme van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing: 25 procent vande bedrijfsvoorheffing die de werkgever inhield op de bezoldiging van de betrokken werknemers, moet hij niet doorstorten aan de fiscus. Deze vrijstelling geldt gedurende twee jaar volgend op de invulling van de betrokken arbeidsplaats. Sowieso komen enkel de arbeidsplaatsen in aanmerking die ingevuld werden binnen de 36 maanden volgend op de voltooiing van de investeringen. Deze vrijstelling is aanvankelijk slechts voorwaardelijk verkregen. Slechts indien de onderneming (naargelang haar grootte na 3 of 5 jaar) kan aantonen dat het aantal arbeidsplaatsen (minstens) behouden is gebleven is het bedrag van de vrijstelling pas definitief verworven.
Noteer hierbij dat de werknemer niets merkt van deze doorstortingsvrijstelling. Voor hem handelt de fiscus alsof het de ingehouden bedrijfsvoorheffing wel integraal ontving.

Een werkgever die de lastenverlaging wilt genieten moet een formulier overmaken aan de FOD Financiën. De werkgever moet dit formulier overmaken binnen de geldigheidsduur van de betrokken steunzone (en bovendien (a) binnen de drie maanden volgend op de voltooiing van de investering, en (b) voor de invulling van de nieuwe arbeidsplaatsen waarvoor de lastenverlaging gewenst is). Voor de steunzones rond Turnhout en rond Genk kan zo’n formulier momenteel dus niet meer ingediend worden. De actuele geldigheidsduur voor deze steunzones liep immers af, op 31 oktober 2022 (de geldigheidsduur van de andere steunzones loopt pas af op 30 april 2025 (31 mei 2026 voor de steunzone Zaventem-Vilvoorde)).

Gewesten kunnen een verlenging aanvragen

Het zijn de gewesten die de federale minister van Financiën moeten verzoeken om een steunzone te erkennen en/of een bestaande steunzone te verlengen. Vervolgens wordt de totstandkoming van een steunzone – of de verlenging van de geldigheidsduur van een bestaande steunzone - geformaliseerd in een koninklijk besluit.

De federale regering kondigde in september 2022 aan om de gewesten toe te laten een verlenging aan te vragen voor hun bestaande steunzones. Die aankondiging werd nu in wetgeving gegoten. Een verlenging tot twee jaar is mogelijk.
Het is overigens de tweede keer dat de gewesten een verlenging kunnen vragen. Ingevolge de coronacrisis konden de gewesten dit al een eerste keer doen in 2021, waarvan de gewesten ook effectief gebruik maakten.

Het is nu aan het Vlaamse en het Waalse gewest om de federale minister van Financiën te verzoeken om een verlenging (ter info: op 23 december 2022 machtigde de Vlaamse regering de Vlaamse minister van Economie om zo’n verzoek in te dienen voor de bestaande steunzones gelegen in het Vlaamse Gewest).
Indien beide gewesten dit doen voor alle bestaande steunzones en voor de maximumduur van twee jaar, dan zouden dit de nieuwe einddata van de geldigheidsduur zijn:

  • steunzone Turnhout: tot 31 oktober 2024;
  • steunzone Genk: tot 31 oktober 2024;
  • steunzone Seraing: tot 30 april 2027;
  • steunzone Sambreville: tot 30 april 2027;
  • steunzone Charleroi: tot 30 april 2027;
  • steunzone Frameries: tot 30 april 2027;
  • steunzone Zaventem-Vilvoorde: tot 31 mei 2028.

Maar dit overzicht is vandaag dus zeker nog niet de realiteit. Een koninklijk besluit is nog vereist. Voor de inmiddels afgelopen steunzones Turnhout en Genk kunnen er dus vooralsnog geen formulieren ingediend worden, en dus geen nieuwe rechten op de lastenverlaging geopend worden.

Om elk misverstand te vermijden: de verlenging impliceert geen verlenging van de duur van de individuele lastenverlaging. Die duur blijft dus in elk geval beperkt tot twee jaar volgend op de invulling van de betrokken arbeidsplaats. Ook blijft de lastenverlaging beperkt tot de arbeidsplaatsen die binnen de 36 maanden volgend op het einde van de investering werden ingevuld.

Bron :
Wet van 26 december 2022 tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp (BS 13 januari 2023)

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates