Leerling en student: is dit nog mogelijk?

15 maart 2019

De RSZ stelt zijn standpunt bij over wie mag werken als student aan het voordeeltarief van de solidariteitsbijdragen. 

Heb je leerlingen op de werkvloer rondlopen? Jongeren die nog deels een opleiding volgen en deels bij jou aan de slag zijn om de stiel al doende te leren? Dan kan het verleidelijk zijn om deze jongeren ook als student te laten werken. Gedurende 475 uren per kalenderjaar mogen jongeren die nog in opleiding zijn namelijk als student aan de slag. Tot voor kort liet de RSZ een versoepeling van de voorwaarden toe, waardoor je als werkgever de eigen leerling ook als student kon laten werken in de zomermaanden.

Wat zijn de regels?

Voor de jongeren die deeltijds onderwijs of onderwijs met een beperkt leerplan volgen, in het stelsel van 'alternerend leren', is studentenarbeid mogelijk, op voorwaarde dat ze cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het gevolgde onderwijssysteem bestaat enerzijds uit een theoretische opleiding in een onderwijsinstelling of opleidingscentrum, ingericht, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheid, en anderzijds een praktische opleiding op een werkplek;
  • de studentenovereenkomst wordt gesloten met een andere werkgever dan deze waarbij hij zijn praktische opleiding volgt op de werkplek;
  • de prestaties als student vinden plaats buiten de uren dat de student verwacht wordt zijn theoretische opleiding te volgen of aanwezig te zijn op de werkplek;
  • de student geniet niet van een werkloosheidsuitkering of een inschakelingsuitkering.

Wat was de versoepeling?

Op vraag van werkgeversorganisaties werd de voorwaarde in het tweede puntje achterwege gelaten voor de zomermaanden. Hierdoor konden jongeren die als leerling in een bedrijf aan de slag waren in de maanden juli en augustus voordelig werken voor dezelfde werkgever in het kader van een studentenjob.

Kan dit nog in 2019?

Nee. De versoepeling is terug uit de instructies van de RSZ gehaald. Men vreest immers dat door een tewerkstelling bij eenzelfde werkgever er voor de leerling verwarring zou kunnen ontstaan tussen zijn werkplekleren (finaliteit leren) en zijn tewerkstelling met een studentenovereenkomst (finaliteit werken).

Wat kan wel nog?

Voor de leerling is het nog mogelijk om te werken als student, zowel tijdens het jaar als in de zomermaanden, maar dan bij een andere werkgever.

Ben je een werkgever die leerlingen tewerkstelt, dan kan je nog steeds studenten aanwerven, maar het gaat dan om andere jongeren dan je eigen leerlingen.    

En denk eraan, stel je studenten tewerk, meld hen dan altijd tijdig in Dimona, zodat je kan genieten van de voordelige solidariteitsbijdragen en niet de volle pot hoeft te betalen.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates