Loon om te feesten

31 oktober 2017

Uw (voltijdse) werknemer heeft recht op tien feestdagen per jaar waarop u hem niet mag tewerkstellen maar waarop hij wel loon ontvangt. Maar wat als een feestdag valt op een rustdag of op een dag waarop de arbeidsovereenkomst geschorst is door vakantie, ziekte of een andere schorsingsgrond? Wist u dat er onder bepaalde omstandigheden zelfs loon verschuldigd is voor feestdagen die plaatsvinden na afloop van de arbeidsovereenkomst?

Feestdag valt op een zondag of een rustdag

Vallen een of meer van de tien wettelijke feestdagen samen met een rustdag in uw onderneming, dan vervangt u deze feestdag door een dag waarop gewoonlijk wel gewerkt wordt. Deze zogenaamde vervangende feestdag krijgt dan het karakter van de feestdag en wordt een vrije dag voor uw personeel. In principe ontvangt de werknemer zijn normale loon voor deze dag. Hoe u een vervangingsdag vastlegt, kan u hier lezen.  

Feestdag valt op een schorsingsdag

Bent u eveneens betaling van feestdagloon verschuldigd als de arbeidsovereenkomst sowieso geschorst was door bijvoorbeeld vakantie, ziekte, tijdskrediet?

Afhankelijk van de reden van de schorsing van de arbeidsovereenkomst en op welk moment de feestdag valt, is er al dan niet loon verschuldigd. Bijvoorbeeld, in geval van arbeidsongeschiktheid, heeft de werknemer recht op betaling voor een feestdag die valt binnen een periode van 30 dagen na aanvang van de arbeidsongeschiktheid.

U vindt hieronder een overzicht: 

Recht op feestdag Schorsing
Onbeperkt recht Jaarlijkse vakantie
Tot 30 dagen na aanvang schorsing Ziekte/ongeval
Arbeidsongeval/beroepsziekte
Bevallingsrust
Staking/lock-out
Tot 14 dagen na aanvang schorsing Kort verzuim
Educatief verlof
Adoptieverlof
...
Geen recht Tijdskrediet
Palliatief verlof
Medische bijstand
Ouderschapsverlof

 

Feestdag na het einde van de arbeidsovereenkomst

Valt een feestdag na het einde van de arbeidsovereenkomst, dan is er eventueel ook loon verschuldigd. Hierbij moet gekeken worden hoe lang de werknemer in dienst was en binnen welke periode na het einde van de arbeidsovereenkomst de feestdag valt. Treedt de werknemer in dienst bij een nieuwe werkgever, dan houdt de verplichting tot betaling van de feestdag op te bestaan.

Hieronder volgt een overzicht:

Anciënniteit Recht op feestdag
< 15 dagen Geen recht
15 dagen - 1 maand 1 feestdag in 14 dagen na einde arbeidsovereenkomst
> 1 maand Alle feestdagen in 30 dagen na einde arbeidsovereenkomst
Geen recht Beëindigd door WG om dringende reden
Beëindigd door WN niet om dringende reden
In dienst bij nieuwe WG

 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates