Mag je een minderjarige student in dienst nemen om aan de kassa te werken?

26 juli 2019

Mag een minderjarige werknemer in contact komen met geld in het kader van een studentenjob? 

Stel je even voor, je neemt een 16-jarige student in dienst. Mag hij/zij deze zomer aan de kassa werken?

Geen algemeen verbod

In de sociale wetgeving staat geen enkele bepaling die het werk van studenten, zelfs wanneer ze jonger zijn dan 18, aan de kassa verbiedt. De jonge medewerker mogen doorgaans omgaan met geld in het kader van hun werk.

Let echter wel op met de sectorale regels. Er zijn immers sectoren die verbieden dat bepaalde werkzaamheden uitgevoerd worden door studenten of door werknemers jonger dan 18. In het PC 201 is geen enkel verbod van deze aard voorzien. Dus, indien je een winkel hebt, dan kan je rechtsgeldig een student van 16 aanwerven om aan de kassa te werken.

Vergeet ook niet dat minderjarige werknemers onderworpen zijn aan bepaalde andere specifieke regels van de sociale wetgeving, bijvoorbeeld wat de arbeidsduur betreft.

… maar wel praktische gevolgen waarmee je rekening moet houden

Je mag echter niet uit het oog verliezen dat de persoonlijke aansprakelijkheid, zowel burgerlijk als strafrechtelijk, pas verworven wordt op 18-jarige leeftijd. Dit betekent dus dat het in geval diefstal moeilijker zal zijn om de jonge minderjarige aansprakelijk te stellen dan een meerderjarige jobstudent.

Het gaat hier dus niet om een formeel verbod, maar om een niet te verwaarlozen praktisch gevolg waarvan je maar beter bewust bent voor je een jonge medewerker aanwerft voor een functie waarin hij/zij met geld zal omgaan.

Voor meer informatie over studentenarbeid verwijzen we je graag naar ons themanummer Studentenarbeid.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates