Mijn werknemer is met vakantie. Mag ik hem bellen?

05 augustus 2019

Mag u uw werknemer opbellen tijdens zijn vakantie?

Het zal wellicht al eens zijn voorgevallen: een werknemer is met vakantie vertrokken en intussen duiken er problemen op die hij of zij het best kan aanpakken. Dan is het zeker verleidelijk even te bellen en te vragen of hij terug kan komen werken. Maar mag dat zo maar?

Hoe leg je de vakantiedata vast?

Het moment waarop een werknemer vakantie neemt, is het resultaat van een wederzijds akkoord. Dit akkoord kan trapsgewijs gesloten worden. Vooreerst is het paritair comité aan zet om een akkoord te sluiten. Deed het paritair comité dit niet, dan kan de ondernemingsraad de vakantiedata vaststellen. Als de ondernemingsraad eveneens geen beslissing nam, is het aan de syndicale delegatie om samen met jou, als werkgever, de vakantiedata te bepalen. Is er ook op dit niveau geen regeling getroffen tussen de werkgever en de werknemers, dan moet je met jouw werknemers tot een individueel akkoord komen om de vakantiedata vast te leggen.

Ook wanneer het in jouw onderneming de gewoonte is om iedereen individueel zijn vakantie te laten kiezen, moet er een akkoord zijn tussen jou en de werknemer die op een bepaald moment vakantie wil. Om elke betwisting over de bepaling van vakantiedagen te vermijden raden wij aan om in het arbeidsreglement een procedure op te nemen voor het aanvragen van vakantieperiodes.

Een akkoord is een akkoord

Eens men akkoord is over het moment van vakantieopname, kan noch de werknemer, noch de werkgever hier eenzijdig op terugkomen. Het gaat om een afspraak, een verbintenis tussen jou en jouw werknemer(s) en deze blijft overeind. Om hierop terug te komen is er een wederzijds akkoord nodig tussen jou en jouw werknemer(s).

Tijdens de vakantie moet een werknemer niet komen werken. De verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst worden opgeschort gedurende de overeengekomen vakantiedagen. Bovendien moeten je werknemers tijdens de vakantie niet voor jou beschikbaar blijven. Je mag proberen hen te contacteren tijdens hun vakantie, maar zij zijn niet verplicht aan je oproep een gevolg te geven.

Zelfs als het dringend is?

Beantwoordt jouw werknemer toch de telefoon en vind je het nodig dat hij terug komt werken, dan is er mogelijks een probleem. Je werknemer mag immers weigeren om te komen werken op die dagen waarop vakantie gepland was. Een akkoord blijft een akkoord totdat beide partijen het eens zijn om het te veranderen. Je kan je werknemer dus niet dwingen om op de gemaakte afspraken terug te komen.  Is je werknemer toch bereid om zijn vakantiedata te herzien, dan kan hij de dagen die hij niet opneemt, later in het jaar opnemen. Indien de werknemer tijdens zijn vakantie werkt, heeft hij recht op een loon voor deze arbeidsprestaties.

Maar misschien loopt het zo een vaart niet en is jouw probleem met een eenvoudig telefoontje naar je werknemer opgelost.

Heb je meer info nodig?

Je kan alles nog eens nalezen in afdeling 5.2. I van de Sociale Gids op Trefzeker. Voor de regeling in jouw sector kan je een kijkje nemen in de desbetreffende sectorale gids op Trefzeker of kan je contact opnemen met jouw dossierbeheerder bij Acerta. Heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsreglement? Neem contact op met Acerta Consult voor een policy op maat.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates