Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Nieuwe gerechtvaardigde afwezigheid met loonbehoud voor een COVID-19-test op basis van de Self Assesment Testing Tool

22 november 2021

Op vrijdag 19 november werd CAO nr. 160 aangenomen in de NAR met betrekking tot de invoering van een gerechtvaardigde afwezigheid van het werk met loonbehoud voor een COVID-19-test op basis van de Self Assesment Testing Tool. Maar wat betekent dit voor jou en jouw medewerkers?

Waarover gaat het?

Om de overbelasting van de huisartsen door consultaties van personen met milde Covid-symptomen tegen te gaan, werd enkele weken geleden de Self Assessment Testing Tool geïntroduceerd. Door een vragenlijst in te vullen, kan jouw werknemer te weten komen of een test op het COVID-19-(corona)virus aangewezen is. Heeft de werknemer milde symptomen die zouden kunnen wijzen op het COVID-19-virus, dan kan hij na het invullen van de vragenlijst zelf een activatiecode aanmaken om gratis een test op het COVID-19-virus te laten afnemen. De werknemer krijgt dan via de Self Assessment Testing Tool ook een attest afgeleverd dat geldt als afwezigheidsattest.

Tot nu toe was er heel wat onduidelijkheid rond het juridisch statuut  van de uren afwezigheid omwille van het afnemen van de test en de uren afwezigheid in afwachting van het testresultaat.

De CAO nr. 160 wil daar nu aan tegemoet komen door een tijdelijk recht om afwezig te zijn van het werk gedekt door gewaarborgd loon te introduceren wanneer een werknemer zich laat testen op basis van het advies van de Self Assessment Testing Tool.

Toepassingsgebied

 1. Werknemers die niet kunnen telewerken (met milde symptomen):
  Ze krijgen het recht om afwezig te zijn van het werk gedurende de tijd die nodig is om een test te laten afnemen die nagaat of de werknemer besmet is met het COVID-19-virus en om het resultaat van die test te bekomen, met een maximumduur van 36 uur vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de Self Assessment Testing Tool.
   
 2. Werknemers die wel kunnen telewerken (met milde symptomen):
  Ze krijgen het recht om afwezig te zijn van het werk gedurende de tijd die nodig is om een test te laten afnemen die nagaat of de werknemer besmet is met het COVID-19-virus.  In dit geval voert de werknemer  de arbeidsovereenkomst verder uit  via telewerk tot het resultaat van die test bekomen is, met een maximumduur van 36 uur vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de Self Assessment Testing Tool.

Volgende medewerkers kunnen echter niet terugvallen op deze regeling:

 • Mensen die ernstig ziek zijn of ernstige symptomen vertonen, moeten zich uiteraard tot een arts wenden. De werknemer die in de onmogelijkheid is om zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte en hiertoe over een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid afgeleverd door een arts beschikt, valt terug op gewaarborgd loon omwille van ziekte.
 • Een werknemer die effectief positief testen en in quarantaine wordt geplaatst omdat hij arbeidsgeschikt is maar zich niet naar het werk mag begeven, krijgen nog steeds een quarantaine-attest en kan het werk verderzetten indien hij kan telewerken. Is dit niet mogelijk, dan kan deze werknemer beroep doen op een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid. 
 • De regeling is bovendien ook niet van toepassing op werknemers die zich dienen te laten testen omdat zij een hoogrisicocontact hadden, of ten behoeve van het bekomen van een geldig CST-ticket (covid safe ticket) of om te reizen.

Voorwaarden

De werknemer dient zich zo snel als mogelijk te laten testen op het COVID-19-virus nadat hij het advies hiertoe gekregen heeft op basis van de Self Assessment Testing Tool.

De werknemer moet zich ook laten testen bij de instantie waarvan hij redelijkerwijze kan verwachten het testresultaat het snelst mogelijk te ontvangen en die zich bevindt op een redelijke afstand van zijn woon, verblijf- of werkplaats.

De werknemer die afwezig is van het werk, is ertoe gehouden de werkgever onmiddellijk te verwittigen. Hij dient hiertoe aan zijn werkgever het afwezigheidsattest afgeleverd door de Self Assessment Testing Tool over te maken. Het afwezigheidsattest dient als bewijs van het feit dat de werknemer een test op het COVID-19-virus heeft aangevraagd wegens lichte klachten en vermeldt de dag en het uur waarop de activatiecode voor de test wordt uitgegeven.

Zodra hij het testresultaat kent, verwittigt de werknemer zijn werkgever van zijn werkhervatting of zijn verdere afwezigheid. De werkgever mag wel niet vragen expliciet naar de ingevulde vragenlijst van de SAT-tool en/of het resultaat van zijn test:

 • Indien het testresultaat positief is, dan zal een arts vervolgens bepalen of de werknemer een quarantaine-attest of een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid krijgt. In het eerste geval kan een werknemer die kan telewerken het werk verderzetten. Is dit niet mogelijk dat kan de werknemer beroep doen op een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid.
 • Is het testresultaat negatief, dan herneemt ook een werknemer die niet kon telewerken het werk, tenzij de werknemer op dat ogenblik het werk niet kan hernemen wegens een andere ziekte, door een arts vastgesteld.

Recht op gewaarborgd loon

De gerechtvaardigde afwezigheid van het werk geeft aanleiding tot de betaling van een gewaarborgd loon dat gelijk is aan het normale loon zoals berekend volgens de wetgeving op de feestdagen. De gerechtvaardigde afwezigheid moet worden gezien als een vorm van klein verlet, met alle juridische gevolgen vandien.

Anti-misbruik

Om misbruik van de Self Assessment Testing Tool te voorkomen, kan een werknemer tijdens de duurtijd van de collectieve arbeidsovereenkomst slechts een maximum van 3 keer gebruik maken van de mogelijkheid om van het werk afwezig te zijn voor een COVID-19-test op basis van de Self Assessment Testing Tool.

Geldigheidsduur

De CAO heeft uitwerking met ingang vanaf vrijdag 19 november 2021 en treedt buiten werking op 28 februari 2022.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates