Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Nieuwe verplichtingen rond veiligheidsopleiding en -communicatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

28 april 2023

Vanaf 15 april 2023 is een basisveiligheidsopleiding verplicht voor iedereen die werkzaamheden verricht op een tijdelijke of mobiele bouwplaats. Deze opleiding is niet alleen verplicht voor werknemers, maar ook voor werkgevers en zelfstandigen die zelf een beroepsactiviteit op de bouwplaats uitvoeren. Hiermee wordt de opleidingsverplichting die al bestond in de bouwsector (PC 124) nu uitgebreid tot alle personen actief op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen[.

Wat verstaan we onder tijdelijke of mobiele bouwplaatsen?

Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn de plaatsen waar de volgende bouwwerken of werken van burgerlijke bouwkunde worden uitgevoerd :  

 • graafwerken;  
 • grondwerken;  
 • funderings- en verstevigingswerken;  
 • waterbouwkundige werken;  
 • wegenwerken;
 • plaatsing van nutsleidingen, inzonderheid, riolen, gasleidingen, elektriciteitskabels, en tussenkomsten op deze leidingen, voorafgegaan door andere in deze paragraaf bedoelde werken; 
 • bouwwerken;  
 • montage en demontage van, inzonderheid, geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen;  
 • inrichtings- of uitrustingswerken;  
 • verbouwingswerken;  
 • vernieuwbouw;  
 • herstellingswerken;  
 • ontmantelingswerken;  
 • sloopwerken;  
 • instandhoudingswerken;  
 • onderhouds-, schilder- en reinigingswerken;  
 • saneringswerken;  
 • Afwerkingswerkzaamheden.
Basisveiligheidsopleiding

Om op een tijdelijke of mobiele bouwplaats werkzaamheden uit te voeren met betrekking tot het realiseren van het bouwwerk, is elke aannemer er vanaf 15 april 2023 toe gehouden een basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke of mobiele bouwplaatsen te verstrekken. Deze opleiding moet niet alleen gevolgd worden door de werknemers van een aannemer, maar door alle personen die op de bouwplaats werken uitvoeren met het oog op het realiseren van het bouwwerk (zoals de werkgevers die zelf een beroepsactiviteit op de bouwplaats uitoefenen en zelfstandigen die werken op de bouwplaats uitvoeren).

Door het invoeren van deze verplichte opleiding wil de wetgever de kennis en de vaardigheden met betrekking tot het veilig werken op een tijdelijke of mobiele bouwplaats verbeteren en zo het aantal arbeidsongevallen in de sector verminderen.

Inhoudelijke en praktische vereisten opleiding

De opleiding moet een basiskennis aanreiken met betrekking tot:

 • de algemene wettelijke preventieprincipes;
 • de rol en de taken van de verschillende actoren op een bouwplaats;
 • de organisatie van een efficiënte samenwerking op een tijdelijke of mobiele bouwplaats met het oog op de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats en het welzijn op het werk;
 • de toepassing van de passende preventiemaatregelen;
 • en veilig en gezond gedrag op een tijdelijke of mobiele bouwplaats.

De basisveiligheidsopleiding heeft een totale duur van tenminste acht uur.

Naast de initiële cursus moet de basisveiligheidsopleiding ook op regelmatige tijdstippen worden herhaald, tenzij de werkgever kan aantonen dat de kennis van de werknemers actueel blijft d.m.v. regelmatige of continue opleiding, informatie en praktijkervaring.

De basisveiligheidsopleiding moet gevolgd worden bij organisatoren die een kwaliteitsborgingssysteem toepassen, waardoor zij kunnen aantonen dat de opleiding die zij verstrekken beantwoordt aan de doelstellingen van de wetgeving.

De basisopleiding moet eerst aangeboden worden aan personen die nog nooit gewerkt hebben op een bouwplaats. Ze moet in principe worden gevolgd vooraleer zij de werkzaamheden op de tijdelijke of mobiele bouwplaats aanvatten. Indien dit niet mogelijk zou zijn, bijvoorbeeld omdat de praktische organisatie van een opleiding niet haalbaar is, moet de opleiding gevolgd worden binnen een termijn van één maand nadat zij de werkzaamheden hebben aangevat.

De personen die wel al werkzaam zijn op een bouwplaats moeten de basisveiligheidsopleiding uiterlijk op 15 april 2024 gevolgd hebben.

Uitzonderingen

De verplichting tot het volgen van een basisopleiding valt even wel weg indien de werknemers, werkgevers en zelfstandigen die werkzaamheden uitvoeren op een tijdelijke of mobiele bouwplaats al beschikken over de nodige kennis zoals voorzien in de basisveiligheidsopleiding, Er bestaat een vermoeden dat zij over de nodige basiskennis beschikken indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • ze beschikken over een attest waaruit blijkt dat ze de kennis bedoeld in de basisveiligheidsopleiding hebben verworven door het volgen van een andere opleiding (het kan hier bijvoorbeeld gaan om het VCA-attest);
 • ze kunnen aantonen dat ze in de afgelopen 10 jaar tenminste 5 jaar ervaring hebben verworven door het uitvoeren van werkzaamheden op een tijdelijke of mobiele bouwplaats.

Er werden daarnaast ook enkele uitzonderingen voor werkgevers en zelfstandigen uit andere EU-landen voorzien.

Rol van collectieve arbeidsovereenkomsten

Een aantal specifieke regels zoals: de inhoud en de nadere regels met betrekking tot de basisveiligheidsopleiding, de voorwaarden waaronder werknemers kunnen worden vrijgesteld van het volgen van de basisveiligheidsopleiding en het belasten van een sectorale vormingsinstelling met het organiseren en geven van de opleiding, kunnen ook worden vastgesteld in een sectorale cao.

Dit is bijvoorbeeld het geval in paritair comité van de bouwsector. In deze sector werd er op 12 mei 2022 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten over de basisveiligheidsopleiding. Toch worden op bouwplaatsen ook werknemers tewerkgesteld die vallen onder het ressort van andere paritaire comités zoals PC 111, PC 121, PC 125, PC 126, PC 145.04, PC 149, PC 200, PC 209, PC 327, PC 339.01, etc. Ook in deze paritaire comités kunnen er collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten worden betreffende de basisveiligheidsopleiding.

Communicatie op de bouwplaats

Naast de algemene opleidingsverplichting voorziet het koninklijk besluit ook in maatregelen om de communicatie op de bouwplaats te verbeteren.

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers, voor dat ze aan de slag gaan op een bouwplaats, al de nodige informatie over de risico’s en preventiemaatregelen verbonden aan het werken op een tijdelijke of mobiele bouwplaats hebben ontvangen én dat ze die info hebben begrepen.

Zo moet het veiligheids- en gezondheidsplan een aantal regels bevatten met betrekking tot de verbale en non-verbale communicatie op de bouwplaats.

Deze regels hebben betrekking op:

 • het verspreiden van informatie, instructies en bevelen aan de personen die werken op de bouwplaats, zodat zij deze te allen tijde begrijpen en daadwerkelijk kunnen toepassen;
 • de mogelijkheid voor deze personen om zich door middel van geschikte communicatiemiddelen verstaanbaar te maken;
 • het vastleggen van praktische afspraken over de communicatie en verstaanbaarheid wanneer deze personen zich in een meertalige omgeving bevinden.

Bron:  
KB van 7 april 2023 tot vaststelling van een basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en tot verbetering van de communicatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, BS 14 april 2023

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates