Nieuwe waarderingen IT-apparaten: de RSZ en de fiscus (weldra) op één lijn

16 november 2017

Werknemers krijgen tegenwoordig vaak een heel gamma aan IT-apparaten ter beschikking gesteld door hun werkgever. Indien ze deze apparaten ook voor privédoeleinden gebruiken, moet hiervoor een voordeel in natura worden berekend. Dit voordeel is onderworpen aan de inhouding van RSZ-bijdragen en van bedrijfsvoorheffing.

Momenteel bestaan er al forfaitaire waarderingen voor een aantal IT-apparaten (zoals een PC, internetabonnement,…). Wanneer een forfaitaire waardering bestaat, moet die ook verplicht gebruikt worden. De bestaande waarderingen waren echter toe aan herziening aangezien de kosten van technologie de afgelopen jaren steeds gedaald zijn. Voor een aantal apparaten bestond ook nog geen forfaitaire waardering (bv. voor tablets). Die leemte werd nu opgevuld.

De RSZ en de fiscus hebben nu nieuwe, geharmoniseerde, forfaits uitgewerkt voor de ter beschikking stelling van IT-apparaten en de bijbehorende abonnementen.

Forfaitaire waardering voordeel

Afhankelijk van het type apparaat of het bijhorend abonnement dat ter beschikking wordt gesteld, moet een ander forfaitair voordeel berekend worden. De bedragen worden per type voordeel weergegeven in onderstaande tabel:

  Vanaf 1 januari 2018 Tot 31 december 2017
Vaste PC of laptop RSZ + fiscus: 
72 euro /jaar
--> 6 euro/maand

Er moet een voordeel berekend worden per toestel dat ter beschikking wordt gesteld.
RSZ + fiscus: 
180 euro /jaar
--> 15 euro /maand.
Tablet RSZ + fiscus: 
36 euro /jaar
--> 3 euro /maand

Er moet een voordeel berekend worden per toestel dat ter beschikking wordt gesteld.
Geen forfaitaire waardering: waardering op basis van de werkelijke waarde voor de werknemer.
Internetverbinding (vast of mobiel internet) RSZ + fiscus: 
60 euro/jaar
--> 5 euro/maand

Ongeacht het aantal toestellen dat ervan gebruik maakt.
RSZ + fiscus: 
60 euro/jaar
--> 5 euro/maand
GSM RSZ + fiscus: 
36 euro /jaar
--> 3 euro /maand

Er moet een voordeel berekend worden per toestel dat ter beschikking wordt gesteld.
RSZ: 12,50 euro/maand: dit forfait heeft betrekking op het volledige pakket (toestel + internet- en telefoonabonnement). 
Fiscus: geen forfaitaire waardering.
Telefoonabonnement (vaste of mobiele telefonie) RSZ + fiscus: 
48 euro/jaar
--> 4 euro/maand

Ongeacht het aantal toestellen dat ervan gebruik maakt.
RSZ: inbegrepen in de waarde van het pakket (zie “GSM”)
Fiscus: geen forfaitaire waardering.
Smartphone RSZ + fiscus: 
144 euro/jaar
--> 12 euro/maand

Het forfait bestaat uit de som van de verschillende onderdelen (toestel + telefoonabonnement + internetabonnement)
RSZ: inbegrepen in de waarde van het pakket (zie “GSM”)
Fiscus: geen forfaitaire waardering.

Vaak moeten werknemers (of bedrijfsleiders) een eigen bijdrage betalen indien ze het toestel of de verbinding van de werkgever ook voor privédoeleinden mogen gebruiken. In dat geval moet deze bijdrage in mindering worden gebracht van het voordeel dat berekend werd op basis van bovenstaande tabel. 

Policies aanpassen

De aanpassing van deze forfaits heeft in principe geen invloed op de bestaande policies in uw onderneming en op de eigen bijdrage die uw werknemers verschuldigd zijn. De concrete bewoordingen van deze policies zullen daarvoor echter bepalend zijn. Kijk uw policies dus zeker goed na en pas ze indien nodig aan.   

Datum inwerkingtreding?

De wetswijziging op fiscaal vlak werd ondertussen gepubliceerd en treedt in werking op 1 januari 2018.
De RSZ moet haar reglementering nog aanpassen. Deze informatie is dus nog onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Ook voor de RSZ is de voorziene datum van inwerkingtreding 1 januari 2018.

Bronnen:
KB van 2 november 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement, BS 13 november 2017.

Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20 van het Koninklijk besluit van 28 november 1969. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates