Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Ook de horecasector (PC 302) heeft intussen een sectoraal akkoord bereikt

08 december 2023

De horecasector heeft op 7 december 2023 een sectoraal akkoord bereikt. Hierin staan onder meer afspraken over de koopkrachtpremie, het minimumloon voor studenten tussen 18 en 20 jaar en de eindejaarspremie.

Koopkrachtpremie

De sociale partners voorzien een koopkrachtpremie onder de vorm van papieren of elektronische consumptiecheques. De uitvoerende cao zal nog worden gesloten, maar hieronder vind je alvast de informatie uit het protocolakkoord.

  • Winstcriterium

De sector heeft volgende winstdefinities voorzien met de daaraan gekoppelde basisbedragen. Het boekjaar 2022 is daarbij het boekjaar waarvan de meeste maanden zich in 2022 situeren, of  het boekjaar dat afsluit in 2022 wanneer het boekjaar afsluit op 30 juni.

 

Bedrijfswinst (code 9901) / Omzet (code 70) in 2022

Basisbedrag

Hoge winst

minstens 2% en minder dan 3%

125 euro

 

minstens 3% en minder dan 10%

200 euro

Uitzonderlijk hoge winst

minstens 10%

375 euro

De voorwaarden hierboven worden bekeken op het niveau van de juridische entiteit en moeten op autonome wijze behaald zijn. Bedrijven mogen tegen 20 december 2023 een validatie vragen aan het paritair comité dat de code 76A niet in aanmerking wordt genomen door uitzonderlijke winsten gelinkt aan de verkoop van activa (en niet  aan bedrijfswinst) om de financiële gezondheid van het bedrijf te kunnen behouden.

  • Voorwaarden werknemer en berekening van het effectieve bedrag

Wanneer het bedrijf op basis van de bovenstaande voorwaarden een koopkrachtpremie moet betalen, zijn dit de voorwaarden voor de werknemers :

  • 30 november 2023 in dienst
  • anciënniteit van minstens 6 maanden in de onderneming
  • pro rata effectieve en gelijkgestelde prestaties tussen 1 december 2022 en 30 november 2023. Voor de gelijkgestelde prestaties verwijst de sector naar het Koninklijk besluit van 1967 over de jaarlijkse vakantie.
  • Deeltijdse werknemers hebben recht op de koopkrachtpremie pro rata het arbeidsregime dat ze hebben op 30 november 2023.

Flexi-jobwerknemers en studenten hebben geen recht op een koopkrachtpremie. Voor de andere werknemers worden eerder toegekende koopkrachtpremies onder de vorm van consumptiecheques verrekend.

Klant bij Acerta?

Je zal nog communicatie ontvangen over hoe je praktisch tewerk zal moeten gaan om dit in orde te brengen voor jouw werknemers.
Voor meer informatie hierover en de nodige modeldocumenten en/of begeleiding door Acerta Consult, kan je terecht op Koopkrachtpremie - Acerta.

Lonen – studentenbarema

Het minimumloon voor  studenten van 18 tot en met 20 jaar zal tussen 1 januari 2024 en 31 december 2024 nog slechts 90% (in plaats van 100%) van het baremaloon zijn. De sector herevalueert deze maatregel eind 2024.

Eindejaarspremie

Een werknemer die uit vrije wil de onderneming verlaat, heeft normaal geen recht op een eindejaarspremie. Werknemers die de onderneming verlaten omwille van wettelijk pensioen zijn daarop een uitzondering. Het akkoord voegt daaraan toe dat ook werknemers die de onderneming verlaten om hun vervroegd wettelijk pensioen op te nemen, recht hebben op een eindejaarspremie.

Eindeloopbaan, economische werkloosheid en risicogroepen

De bestaande cao’s over tijdskrediet einde loopbaan, economische werkloosheid en risicogroepen worden gedurende 2 jaar verlengd.

Opleiding

De sociale partners kondigen een uitbreiding van het digitale opleidingsaanbod aan via de vormingscentra.

Sociaal overleg

Met het oog op de vergaderingen met de directie, mag de syndicale afvaardiging tijdens de diensturen vergaderen volgens de tussen de directie en de syndicale afvaardiging in gemeenschappelijk overleg bepaalde modaliteiten. De syndicale afvaardiging beschikt over een krediet van drie uren per maand voor deze voorbereidende vergaderingen.

Deze regeling bestond al, maar zorgde in de praktijk wel voor vragen. De sector zal nu een werkgroep samenstellen die zich tegen 30 april 2024 moet uitspreken over de praktische modaliteiten van deze regel.

Varia

De sector zal vragen om een ruimere bestedingsmogelijkheid van ecocheques te voorzien. Daarnaast zullen diverse werkgroepen de werkzaamheden ook het komende jaar nog verder zetten (functieclassificatie, werkbaar werk, bevoegdheid paritair comité, arbeidskledij en kwaliteit van het werk) en vraagt de sector om hun bevindingen tegen eind 2024 over te maken aan het paritair comité.  

De sociale gesprekspartners zijn vrij aspecten die niet voorkomen in dit akkoord te bespreken op ondernemingsvlak, met respect voor de loonnorm.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates