Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Premies voor een inschakelingsbaan in Brussel

05 maart 2021

De inschakelingsbanen in de sociale economie vervangen vanaf 1 januari 2021 de doorstromingsprogramma’s en de Sine-maatregelen. Een werkgever die erkend is als sociale inschakelingsonderneming kan onder bepaalde voorwaarden een premie ontvangen van Actiris als tussenkomst in de loonlast van zijn doelgroepwerknemer. De RVA en het OCMW zijn geen betrokken partijen meer. Er zijn geen werkuitkering en specifieke RSZ-verminderingen meer voorzien vanaf 1 januari 2021.

Welke werkgevers komen in aanmerking?

Ondernemingen met een maatschappelijke zetel of vestiging op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kunnen zich laten erkennen als een sociale inschakelingsonderneming en gesubsidieerde inschakelingsbanen aanvragen bij Actiris. Het betreft vzw's, lokale besturen (gemeente, OCMW), private of publieke ondernemingen.

Welke werknemers kan men in dienst nemen?

Werkzoekenden die bijzonder ver van de arbeidsmarkt staan, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor inschakelingsbaan. Ze zijn gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en als niet-werkend werkzoekende ingeschreven bij Actiris.

Bijkomend voldoen zij aan één van de volgende voorwaarden:

  • niet beschikken over een getuigschrift of diploma van het lager secundair onderwijs
  • niet beschikken over een getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs en in de 36 kalendermaanden die aan de indiensttreding voorafgaan gedurende minstens 624 dagen als niet-werkende werkzoekende zijn ingeschreven bij Actiris
  • werkzoekend zijn met verminderde arbeidsgeschiktheid
  • behoren tot een doelgroep met specifieke begeleidingsnoden (vb. jongeren die niet studeren, werken)

Actiris levert een attest A6 af aan diegenen die in aanmerking komen en zal kandidaten voorstellen aan de inschakelingsondernemingen die gesubsidieerde arbeidsplaatsen hebben toegewezen gekregen.

Welke arbeidsovereenkomst moet er afgesloten worden?

De werknemers krijgen een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur. Er zijn geen minimum- of maximumtermijnen voorzien. De overeenkomst moet wel ten minste halftijds zijn. Er zijn geen wettelijke bepalingen voorzien met betrekking tot de hoogte van het loon. De toepasselijke loon-en arbeidsvoorwaarden binnen de sector/onderneming moeten gevolgd worden. 

Welke premies kan de werkgever genieten?

Om de loonkost van de doelgroepwerknemers te verminderen, ontvangt de werkgever een premie van Actiris. Het betreft een doorstromingspremie of een inschakelingspremie. De premies worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. Actiris zal de premies toekennen en opvolgen op basis van de Dmfa-aangifte.

Doorstromingspremie
Deze premie wordt toegekend om de werkzoekende op het einde van zijn contract te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

  • De premie bedraagt maximaal 33.000 euro per jaar per voltijdse werknemer voor een maximale periode van 2 jaar.
  • De werkgever kan de premie geen tweede keer verkrijgen voor dezelfde werknemer binnen een periode van 5 jaar.
  • De werkgever kan deze premie niet genieten als hij voor een bepaalde werknemer reeds de inschakelingspremie (maximaal 5 jaar) heeft ontvangen.

Inschakelingspremie
Deze premie is gericht op een duurzame integratie van de werknemer binnen de sociale onderneming van de werkgever.

  • De premie bedraagt maximaal 10.000 euro per jaar en per voltijdse werknemer voor een periode van maximaal 5 jaar.
  • De werkgever kan de premie geen tweede keer verkrijgen voor dezelfde werknemer.
  • Als de werknemer minstens 50 jaar is op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst wordt ondertekend, dan wordt de jaarlijkse premie van 10.000 euro betaald tot aan de wettelijke pensioenleeftijd van de werknemer.

Wat moet de werkgever doen om de premie waar hij recht op heeft te ontvangen?

Om de premie uitbetaald te krijgen moet de werkgever binnen de maand na de ondertekening van de arbeidsovereenkomst een kopie van deze overeenkomst bezorgen aan Actiris. Hij moet eveneens het bewijs leveren dat de werknemer een kopie heeft ontvangen van zijn individueel inschakelingsplan en het arbeidsreglement. Actiris zal de premies toekennen en opvolgen op basis van de Dmfa-aangifte.

De werkgever moet Actiris op de hoogte brengen van het vertrek van een werknemer of van om het even welke wijziging van diens arbeidsregeling en dit binnen vijf werkdagen nadat de verandering plaatsvond.

Zijn er overgangsmaatregelen?

De doorstromingsprogramma’s en de Sine-maatregelen verdwijnen vanaf 1 januari 2021. De voordelen die gekoppeld waren aan deze maatregelen (vb. integratie-uitkering, RSZ-verminderingen…) worden vanaf 1 januari 2021 niet meer toegekend. 

Een werkgever die als sociale inschakelingsonderneming is erkend en die gesubsidieerde arbeidsplaatsen heeft toegewezen gekregen, kan onder bepaalde voorwaarden de hogervermelde premies ontvangen vanaf 1 januari 2021. Hiervoor moeten bepaalde formaliteiten richting Actiris worden verricht.

Een werkgever die zich in deze situatie bevindt, neemt hiervoor best contact op met Actiris.

Bron:
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2019 betreffende de maatregel voor inschakelingsbanen in de sociale economie (BS 5 juni 2019)

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates