Re-integratie langdurig zieken: principieel akkoord over sancties

08 mei 2018

Reeds lange tijd discussieert de federale regering over de sancties voor zowel werkgevers als langdurig zieke werknemers die onvoldoende meewerken aan de terugkeer naar de werkvloer in het kader van het re-integratietraject.

Over deze materie werd nu een principieel akkoord gesloten.

Sanctie voor de werkgever

Werkgevers die meer dan 50 werknemers in dienst hebben, riskeren een boete van maximum 800 euro indien ze de terugkeer van zieke werknemers in hun onderneming onmogelijk maken. Dit moet vastgesteld worden door de inspectie. In het eerste jaar na invoering van de sanctie kunnen werkgevers nog beargumenteren waarom zij niet meewerken aan de terugkeer van een zieke werknemer. In het tweede jaar na invoering moeten ze een geval van overmacht aanhalen. Ondernemingen met minder dan 50 werknemers zijn dus vrijgesteld van de regeling.

Sanctie voor de zieke werknemer

Langdurig zieken die weigeren mee te werken aan hun re-integratie kunnen ook zelf beboet worden en dit in de vorm van een vermindering van hun ziekte-uitkering met 5 tot 10% gedurende een maand.
In elk geval moet de ministerraad zich nog uitspreken over dit akkoord alvorens de sancties in een wettekst kunnen worden gegoten. We houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

Wilt u graag op een halve dag wegwijs gemaakt worden in de aanpak van een re-integratietraject, dan kan u op 11 september een opleiding volgen georganiseerd door Acerta. Inschrijven kan via de volgende link: re-integratie na ziekte

Leest u liever zelf de spelregels rond re-integratie nog eens na, dan kan u terecht in afdeling 10.VI van de Sociale Gids op Trefzeker.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates