Solden! Houd je de winkel open op zondag?

01 juli 2021

Welke mogelijkheden zijn er om werknemers op zondag te werk te stellen?

De zomersolden komen eraan. Voor handelaars hét moment om zoveel mogelijk overblijvende stock te verkopen. Het kan dan ook een meerwaarde zijn om op zondag te openen. Maar moet je de winkel dan zelf openhouden of kan je hiervoor ook werknemers inschakelen?

Openen op zondag

Het is eerst en vooral belangrijk om een onderscheid te maken tussen de mogelijkheid om een handelszaak te openen op zondag en het kunnen tewerkstellen van werknemers op zondag. Je bent hoe dan ook verplicht om een ononderbroken rustperiode van 24 uur per week te respecteren en de handelszaak dus één dag per week te sluiten. Deze wekelijkse rustdag kan zondag zijn, maar evengoed een andere dag.

Houd er rekening mee dat je deze rustdag niet zomaar naar goeddunken kan wijzigen. De zaak op zondag kunnen openen, betekent bovendien niet automatisch dat je ook werknemers kan tewerkstellen. Hiervoor bestaan afzonderlijke regels.

Tewerkstellen op zondag

Als algemene regel geldt een verbod op zondagsarbeid. In principe kan je dus op zondag geen werknemers tewerkstellen. Voor werkgevers die bepaalde  handelsactiviteiten uitoefenen of die op een bepaalde locatie gevestigd zijn, zijn er echter een aantal uitzonderingen.

Een daarvan is dat je als kleinhandelszaak de mogelijkheid hebt om werknemers op zondag te werk te stellen van 8 tot 12 uur. In bepaalde gevallen kan je dit echter ook de volledige dag. Deze mogelijkheden lees je hieronder.

Kleinhandelszaken

  • Badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra

    Baat je een kleinhandelszaak uit die gevestigd is in een badplaats, luchtkuuroord of toeristisch centrum, dan kan elke individuele werknemer in je zaak gedurende maximum 39 zondagen per kalenderjaar komen werken. Belangrijke voorwaarde is wel dat het arbeidsreglement voor deze zondagen ook effectief een uurrooster moet voorzien. Is nog geen rooster voorzien in je arbeidsreglement, dan zal je nog een wijziging moeten uitvoeren. Acerta Consult kan je hierbij helpen. Je kan deze dienst bereiken via 016/24.53.24 of via e-mail.
  • Andere locaties

    Heb je een kleinhandelszaak gevestigd op een andere locatie? Dan kan je jouw werknemers ook op zondag laten werken gedurende 3 vrij te kiezen zondagen per kalenderjaar. Daarnaast kan de sector of kan je bedrijf zelf een cao afsluiten om werknemers nog 3 bijkomende zondagen tewerk te stellen.

    In PC 201 voor de zelfstandige kleinhandel bijvoorbeeld werd hiervoor een sectorale cao gesloten. Dit heeft tot gevolg dat wanneer je onder deze sector valt en je geen ondernemings-cao sluit, er een toeslag van 50% moet betaald worden.

    Is er geen cao, dan kan je hiervoor onder bepaalde voorwaarden met de werknemers ook een individueel akkoord  afsluiten. Wanneer je zo’n individueel akkoord afsluit, moet je alle prestaties op deze 3 bijkomende zondagen wel vergoeden met een toeslag van minstens 100%.

Tuincentra en meubelwinkels

Heb je een tuincentrum of meubelwinkel, dan heb je als werkgever 40 zondagen waarop je werknemers kan te werk stellen.  

E-commerce

Doe je als onderneming aan e-commerce, ook dan kan je je werknemers mogelijk vragen om vaker op zondag te werken. Het gaat hierbij in het algemeen om alle ondernemingen die logistieke en ondersteunende diensten uitvoeren die verbonden zijn aan de elektronische handel van roerende goederen, dus niet enkel de webshop zelf. Een belangrijke voorwaarde is dan wel dat je hiervoor uiterlijk op 31 december 2019 al de nodige initiatieven nam.

Loon en inhaalrust

Een werknemer krijgt voor prestaties geleverd op zondag in principe zijn gewone loon. Sommige paritaire comités hebben echter toeslagen vastgelegd voor prestaties geleverd op zondag. In het paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201) is bijvoorbeeld, onder bepaalde voorwaarden voorzien in een toeslag van 50% wanneer er gewerkt wordt op zondag in het kader van de 3 bijkomende zondagen zoals eerder beschreven.

Voor overuren moet je een toeslag van minstens 100% betalen voor alle gepresteerde uren boven de overloongrens.  Je betaalt eenzelfde toeslag  voor de prestaties van je deeltijdse werknemers wanneer zij op deze zondag meeruren presteren die het meerurenkrediet overschrijden.

Een werknemer die werkt op zondag, moet hiervoor ook inhaalrust krijgen. Deze moet hij nemen in de loop van de zes dagen die op de bewuste zondag volgen. Het gaat hier wel om onbetaalde inhaalrust. Heeft je werknemer meer dan 4 uur gewerkt, dan heeft hij recht op een volledige rustdag. Werkt hij niet meer dan 4 uur, dan moet hij ten minste een halve rustdag krijgen.

Meer weten?

Je kan alles lezen over de voorwaarden en te vervullen formaliteiten voor zondagswerk in afdeling 34, III, A van de Sociale Gids in Trefzeker. Wil je weten of jouw sector specifieke regels voorziet? Dat kan je nagaan in afdeling 30.3 van je Sectorale Gids.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates