Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Spilindex bereikt

03 maart 2022

Het indexcijfer van februari heeft de spilindex overschreden. Dit betekent dat de sociale zekerheidsuitkeringen, de lonen van de ambtenaren en de pensioenen met 2% stijgen. Wat betekent dit nu precies en zijn er nog andere gevolgen?

Spilindex overschreden in februari? 2% indexering in maart en april

De lonen en socialezekerheidsuitkeringen in België zijn gekoppeld aan inflatie, dus aan de stijging van prijzen van welbepaalde diensten en producten. In sommige sectoren gebeurt de indexatie op een vast moment, in andere sectoren zodra de inflatie met een bepaald, vast percentage is gestegen op een variabel moment. De lonen van ambtenaren, de gesubsidieerde werkgevers uit de social profit en de sociale zekerheidsuitkeringen volgen onder meer het tweede systeem van indexatie. Die zijn vastgeklikt aan de zogenaamde ‘spilindex’ van de overheid. Zodra deze spil wordt bereikt of overschreden, worden deze lonen en uitkeringen automatisch verhoogd met 2%. Omdat de spilindex overschreden werd in februari zullen de sociale uitkeringen en pensioenen in maart met 2% stijgen, de ambtenarenwedden volgen in april.

Impact op lonen in de social profit sectoren?

Verhoging in maart

Werknemers uit een aantal non profitsectoren kunnen genieten van een loonsverhoging de eerste maand volgend op de maand van overschrijding van de spilindex. In dit geval is dat dus vanaf maart. Het gaat om de volgende sectoren:

 • PC 327.011 voor de beschutte werkplaatsen, zowel de lonen van de doelgroepwerknemers als van het omkaderingspersoneel
 • PC 327.012 voor de sociale werkplaatsen, maar enkel de lonen van de doelgroepwerknemers
 • PC 327.021 voor de beschutte werkplaatsen COCOF
 • PC 327.031 voor de beschutte werkplaatsen Wallonië en Duitsalige Gemeenschap
 • PC 330 voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten (met uitzondering van PC 330.300)
 • PC 331 voor de Vlaamse welzijnssector: kinderopvang trap 0 en 1
 • PC 332 voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector
Verhoging in april

In de overige sectoren of voor bepaalde werknemers stijgen de lonen pas de tweede maand volgend op het overschrijden van de spilindex. Het gaat om:

 • PC 152.011 voor het Vrij onderwijs gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap (arbeiders)
 • PC 225.010 voor het Vrij onderwijs gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap (bedienden)
 • PC 304 voor het vermakelijkheidsbedrijf
 • PC 318.010 voor de Gezins- en bejaardenhulp in het Waals Gewest
 • PC 318.020 voor de Gezins- en bejaardenhulp in de Vlaamse Gemeenschap
 • PC 319.01 voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse gemeenschap
 • PC 319.02 voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse gemeenschap, het Waalse gewest en de Duitstalige gemeenschap
 • PC 327.012 voor de sociale werkplaatsen, maar enkel de lonen van het omkaderingspersoneel
 • PC 329.01 voor de socio-culturele sector van de Vlaamse gemeenschap
 • PC 329.02 voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige gemeenschap en het Waalse gewest
 • PC 330.300 voor de inrichtingen voor tandprothesen
 • PC 331 voor de Vlaamse welzijnssector: kinderopvang (met uitzondering van trap 0 en 1), centra geestelijke gezondheidszorg en de overige
 • PC 339 voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting

Impact op lonen in de privésector?

Daarnaast heeft de overschrijding van de spilindex ook gevolgen voor bepaalde vergoedingen of de lonen in de privésector. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de sectoren die gebruik maken van het nationaal gewaarborgd minimummaandinkomen, afgekort het GGMMI. Dat begrip dekt alles wat de werknemer doorheen het jaar ontvangt. Hieronder vallen bijvoorbeeld de eindejaarspremie en het variabel loon. De indexatie van het nationaal GGMMI gebeurt net zoals de indexatie van de sociale uitkeringen in de maand volgend op het bereiken van de spil. Deze zullen dus ook in maart worden aangepast. De flexilonen volgen ook dit systeem van indexatie en zullen in maart stijgen naar 10,13 euro (excl. 7,67% vakantiegeld).

Impact overschrijding van de spilindex voor personen in SWT

Ook de uitkering van personen in SWT (stelsel werkloosheid bedrijfstoeslag, d.i. het vroegere brugpensioen) zal stijgen. Deze uitkering wijzigt nl. op twee momenten: elk jaar vast op 1 januari en in geval van indexatie van de sociale zekerheidsuitkeringen. Nu de spilindex werd overschreden zullen er dus ook nieuwe grensbedragen komen in het kader van de aanvullende vergoeding bij SWT. Lees er hier meer over.

Impact op diverse leervergoedingen

Aangezien diverse leervergoedingen berekend worden aan de hand van het GGMI, zullen deze vergoedingen eveneens stijgen ingeval van een overschrijding van de spilindex. Het gaat het o.a. om de vergoedingen die worden betaald in het kader van een beroepsinlevingsstage, de beroepsinlevingsovereenkomst en de overeenkomst alternerend leren.

Loongrenzen RSZ-verminderingen

Een overschrijding van de spilindex zorgt er ook voor dat een aantal loongrenzen die de RSZ hanteert in haar berekeningen stijgt met 2 procent. Zo is er bijvoorbeeld een impact op de werkbonus en op de structurele vermindering. De werkbonus zorgt voor een korting op de persoonlijke bijdrage aan de sociale zekerheid van 13,07 procent die elke werknemer moet afstaan van zijn loon. Zou de loongrens voor de berekening van de werkbonus niet mee stijgen met de lonen, dan zou de werknemer geen baat hebben bij zijn loonsverhoging. Hetzelfde principe geldt voor de structurele vermindering, maar hier is er een voordeel voor de werkgever. Je krijgt namelijk een korting op je factuur aan RSZ-bijdragen wanneer je lonen betaalt die onder een bepaalde loongrens of boven een andere loongrens liggen.  De loongrenzen zullen wijzigen voor de aangiftes voor het tweede kwartaal van 2022, met uitzondering van de loongrenzen voor de berekening van de werkbonus, die al stijgen vanaf maart 2022.

Als je twijfelt of de overschrijding van de spilindex een invloed heeft op jouw loonkost, kan je steeds afdeling 20.2 van je sectorale gids in Trefzeker consulteren. Zodra de indexering is bevestigd, kan je de nieuwe barema’s die van toepassing zijn ook hier terugvinden.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates