Systeem van de innovatiepremie opnieuw verlengd

21 juni 2019

De langverwachte verlenging van het systeem van de innovatiepremie tot 1 januari 2021 werd op 17 juni 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De verlenging van deze maatregel maakt deel uit van het Interprofessioneel Akkoord (of ‘IPA’) dat om de twee jaar onderhandeld wordt door de sociale partners.

Aanmoediging van innovatie in de onderneming

Sinds 2006 kan je een financiële vergoeding geven aan een werknemer die binnen het bedrijf een vernieuwend idee heeft aangebracht.

De nieuwigheid moet een daadwerkelijke meerwaarde betekenen voor de normale activiteiten van de onderneming. Het kan gaan om een nieuw product of proces en dit op alle vlakken in de onderneming, zoals techniek, organisatie, productiviteit, welzijn op het werk, …

Vrijstelling van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing?

Naast een mooie erkenning voor je werknemer(s), vormt de innovatiepremie ook een aantrekkelijk voordeel. Ze is immers volledig vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. Daarnaast is ze ook vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en is ze voor de werkgever aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

Opgelet! De vrijstelling geldt enkel wanneer voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Zo mag de innovatie bijvoorbeeld niet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande offerteaanvraag die door een derde aan de onderneming werd gericht.

Bovendien tellen de innovatiepremies niet mee voor de berekening van de loonkostenontwikkeling. Je hoeft je als werkgever dus geen zorgen te maken over het al dan niet respecteren van de loonnorm bij de toekenning van de premie.

Voor meer informatie over de innovatiepremie en de te vervullen voorwaarden kan je terecht in afdeling 23.III, A, 8 van de Sociale Gids op Trefzeker.

Bron: Wet van 26 juni 2019 tot uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019-2020, BS 17 juni 2019.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates