Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Teambuilding: Rode vlaggen op het strand?

24 augustus 2022

Na twee jaren coronabeperkingen zijn personeelsactiviteiten eindelijk terug. Van bedrijfsfeestjes en drinks tot teambuildings en evenementen, alles is weer mogelijk. Hierna volgt een overzicht van waarop je als werkgever moet letten.

Kan je teambuildings verplichten?

Een teambuildingactiviteit vergt wel wat organisatie, met op de eerste plaats het kiezen van een geschikt moment. Als je een teambuilding buiten de werkuren organiseert, zullen werknemers op vrijwillige basis kunnen deelnemen. Tijdens de werkuren zijn de werknemers in principe verplicht om deel te nemen, ook als je een bedrijfsuitje organiseert op verplaatsing. Het betreft dan een uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Waarom teambuildings organiseren?

Hoewel je als werkgever hiervoor vaak een betaalde werkdag opoffert, krijg je er veel voor in de plaats. Uit onderzoek blijkt dat er een positieve en duidelijke correlatie bestaat tussen  teambuildings en  mentale gezondheid. Het helpt banden te scheppen tussen werknemers, zorgt voor onderling vertrouwen, faciliteert de communicatie en verbetert de samenwerking.

Jezelf indekken tegen risico’s

Ondanks de vele voordelen, moet je de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Het helpt om de preventieadviseur bij de organisatie van een teambuildingactiviteit te betrekken. Deze kan de mogelijke risico’s  inschatten, advies geven om de activiteit wel/niet te organiseren of  aangeven waarop gelet moet worden. Bespreek  de activiteit (en de mogelijke risico’s) op voorhand  en zorg voor adequate voorlichting en bescherming voor de werknemers.

Toch een ongeval. Wat nu?

Als er tijdens de teambuilding toch een ongeval gebeurt, kan dit  erkend worden als arbeidsongeval. Alle ongevallen die tijdens of op weg van en naar het werk een letsel veroorzaken worden beschouwd als arbeidsongeval. In principe komt de verzekering tussen indien er sprake is e van een arbeidsongeval.

Toch is het niet altijd duidelijk  in welke gevallen de verzekeraar tussenkomt. Bij twijfel contacteer je best de verzekeringsadviseur. Die kan nagaan of jouw bedrijf wel verzekerd is voor teambuildingactiviteiten , en wat je eventueel kan doen om een dekking te verkrijgen.  Zo kunnen sommige activiteiten gezien worden als een verhoging van het risico, waarvoor een bijkomende premie kan gevraagd worden, zoals bijvoorbeeld bij gemotoriseerde sporten, valschermspringen en canyoning. 

Als de verzekering niet tussenkomt, wordt gekeken wie verantwoordelijk was op moment van het ongeval. Wanneer de werkgever een teambuilding of bedrijfsuitje organiseert staat de werknemer onder het gezag van de werkgever. Bij dit arbeidsongeval zal de werkgever verantwoordelijk zijn voor de schade maar zal dit gedekt worden door de arbeidsongevallenverzekering. Indien er ook aan derden schade wordt berokkend, is het mogelijk dat de verzekering BA tussenkomt.  Het is daarbij  niet belangrijk of de werknemers vrijwillig aan de teambuilding deelnemen en of deze al dan niet na de arbeidsuren of buiten de onderneming plaatsvindt. De werknemer is echter zelf verantwoordelijk voor de schade als het gaat om zijn zware fout, bedrog of veel voorkomende lichte fout.

Bij een arbeidsongeval dat zich voordoet op de weg tussen de plaats van de teambuilding en zijn/haar thuis is er geen sprake van gezag.  Een ongeval van en naar de teambuilding zal dan ook niet onder de  verantwoordelijkheid van de werkgever vallen. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld schade berokkent aan een derde bij een wegongeval dan kan hij zich niet tot  zijn werkgever richten. Vaak zal de lichamelijke schade wel onder de arbeidsongevallenverzekering vallen.

  Ongeval naar de teambuilding Ongeval tijdens de teambuilding Ongeval na de teambuilding
Aansprakelijkheid werkgever  Nee Ja, tenzij zware fout, bedrog of veel voorkomende lichte fout Nee, maar wel als aangetoond wordt dat werkgever fout heeft gemaakt
Arbeidsongevallenverzekering Ja, normale traject en zonder onderbreking Ja Ja, normale traject en zonder onderbreking

Een glaasje (te veel) op?

Voor wat het alcoholgebruik betreft, moet je kijken naar het preventiebeleid inzake het gebruik van alcohol en drugs , zoals dat in het arbeidsreglement werd voorzien op basis van CAO nr. 100. In het kader van dat beleid kan je als werkgever kiezen in welke mate je alcohol toestaat.  Acerta Legal Consult kan je bijstaan bij het opstellen van een alcoholbeleid dat past binnen jouw bedrijf.  Je doet er wel goed aan om werknemers te sensibiliseren voor de gevaren van alcohol. Zo kan je ook best de terugkeer van de werknemers naar huis met een veilig vervoermiddel (openbaar vervoer, taxi, carpooling,...) organiseren of hen minstens aanmoedigen hiervan gebruik te maken. Op die manier vermijd je als werkgever aangesproken te worden wanneer een werknemer alsnog te diep in het glas heeft gekeken.

Zoals steeds, mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met je vast aanspreekpunt bij Acerta.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates