Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Berlaarsesteenweg 39/1, 2500 Lier
015 40 42 60
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30

Terugbetalingsregeling educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof: overzicht deadlines

17 december 2019

De terugbetaling van de loonkost voor de educatief verlofuren van je werknemers verloopt via een aanvraag bij de bevoegde gewestelijke diensten. De deadline voor de aanvraag tot terugbetaling over het vorige schooljaar nadert in Vlaanderen en Brussel. In Vlaanderen geldt vanaf het huidige schooljaar de regeling van het Vlaams opleidingsverlof.

Terugbetalingsaanvragen educatief verlof schooljaar 2018-2019

Het educatief verlof is een recht dat werknemers in de privésector toekomt. Het verlof laat hen toe om afwezig te zijn van het werk om een erkende opleiding te volgen met behoud van loon (eventueel begrensd). Als werkgever kan je terugbetaling krijgen van het uitbetaalde loon ten belope van 21,30 euro per goedgekeurd uur educatief verlof dat je werknemer heeft opgenomen.

In de regeling educatief verlof kan je ten vroegste na afloop van het schooljaar een aanvraag indienen voor uren educatief verlof die je werknemers hebben opgenomen tijdens dat voorbije schooljaar. Een schooljaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

Met het jaareinde nadert nu de deadline voor het indienen van de terugbetalingsaanvragen voor het vorige schooljaar 2018-2019 in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De deadline ligt er op 31 december 2019. In het Waals Gewest kunnen aanvragen over het vorige schooljaar nog tot 31 maart 2020 worden ingediend.

Om terugbetaling te krijgen dien je een aanvraag in bij de bevoegde gewestelijke dienst. In het Vlaams Gewest gaat het om de dienst betaald educatief verlof van het departement Werk en Sociale Economie, in het Waals Gewest om de dienst Congé-éducation payé-Forem en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de cel betaald educatief verlof van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

De termijn voor het indienen van de aanvraag moet strikt worden nageleefd. De afgestempelde postdatum of de verzendingsdatum van de e-mail geldt als bewijs.

Terugbetalingsaanvragen Vlaams Opleidingsverlof schooljaar 2019-2020

In het Vlaams Gewest is sinds dit schooljaar de nieuwe regeling van het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) in werking, met een overgangsregeling voor het educatief verlof tot eind 2021. Je vindt meer informatie over dit onderwerp in ons nieuwsbericht van 28 augustus 2019.

Behalve het verlofrecht en de toepassing ervan, wijzigt ook de procedure om terugbetaling te krijgen van de door je werknemers opgenomen uren Vlaams opleidingsverlof. Voor aanvragen vanaf het huidige schooljaar 2019-2020 verloopt de terugbetalingsaanvraag digitaal. Het terugbetalingstarief van 21,30 euro per uur blijft wel ongewijzigd.

In de nieuwe regeling kan je via het WSE-loket (digitaal loket van het departement Werk en Sociale Economie) je terugbetalingsaanvraag digitaal indienen. Anders dan bij de regeling educatief verlof, moet je je  aanvraag in principe indienen binnen de 3 maanden na de start van de opleiding (of binnen de 3 maanden na indiensttreding bij een verandering van werkgever). De Vlaamse overheid meldt nu dat wanneer de deadline van 3 maanden na de start van de opleiding dit schooljaar niet haalbaar is, je de aanvraag uiterlijk nog tot 1 maart 2020 kan indienen.

Bronnen:

  • Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale maatregelen, BS 24 januari 1985.
  • Decreet van 12 oktober 2018 houdende het Vlaams opleidingsverlof en houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, BS 13 november 2018.
  • Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, BS 4 maart 2019.

Meer weten? Volg dan de opleiding Vlaams opleidingsverlof (VOV): wie doet wat?

De opleiding Vlaams opleidingsverlof overloopt alle regelgeving en voorwaarden van werknemer, werkgever en opleidingsverstrekker aan de hand van concrete situaties.

Schrijf in

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates