Thuiswerkalarm bij winterse toestanden op de weg: wat houdt dat in?

15 november 2019

Wanneer het KMI minstens een code oranje voor winters weer afkondigt in een regio, dan treedt een zogenaamd thuiswerkalarm in werking. Werknemers en werkgevers kunnen dan gebruik maken van (occasioneel) telewerk.

Occasioneel telewerk bij sneeuwval

Met de winter in aantocht, vallen sneeuw en ijzel op de weg niet uit te sluiten. Als de toestand ernstig wordt (vanaf code oranje per provincie of regio) dan treedt een thuiswerkalarm in werking. Dat alarm kan dan leiden tot de inzet van telewerk om de verkeersellende op gladde wegen te verminderen. Dat thuiswerk kadert dan binnen de wetgeving op het occasioneel telewerk, dat werd ingevoerd door de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk uit 2017.

Waarop letten?

De barre weersomstandigheden die ernstige verkeershinder met zich meebrengen, vormen dan een overmachtssituatie die het occasioneel telewerk rechtvaardigt.  

Occasioneel telewerk is geen recht zonder meer, maar een mogelijkheid die vooraf aangevraagd en goedgekeurd wordt door de werkgever, ook in het kader van het thuiswerkalarm. Het thuiswerken moet te verzoenen zijn met de aard van de functie of de activiteiten die de werknemer uitoefent. Binnen de geldende arbeidsduur in de onderneming, organiseert de telewerker zelf zijn werk.

Ondernemingsvlak

Mogelijks heb je op ondernemingsvlak een eigen regeling uitgewerkt of overweeg je dat te doen. Dat kan op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst of een aanpassing van je arbeidsreglement.

Een regeling op ondernemingsvlak bevat minimaal volgende elementen:

  • de functies en/of activiteiten binnen de onderneming die verenigbaar zijn met occasioneel telewerk,
  • de procedure om het occasioneel telewerk aan te vragen en toe te staan (in het bijzonder in geval van het thuiswerkalarm),
  • de eventuele terbeschikkingstelling door de werkgever van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning,
  • de eventuele bereikbaarheid van de werknemer tijdens het occasioneel telewerk,
  • de eventuele vergoeding door de werkgever van de kosten verbonden aan het occasioneel telewerk.

Op die manier kan je het occasioneel telewerk in je onderneming vormgeven en er de modaliteiten (bv. de vorm en termijn van de aanvraag) en de voorwaarden (bv. vergoeding of niet) van bepalen.

Telewerk & arbeidsongeval

Goed om weten is dat de arbeidsongevallenreglementering bij telewerk begin 2019 werd aangepast. Het vermoeden dat een ongeval thuis zich voordoet bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, werd uitgebreid naar occasioneel telewerk. Om zich op het vermoeden te kunnen beroepen, moet het ongeval zich hebben voorgedaan op de plaats en binnen de uren die schriftelijk werden vastgelegd. Schriftelijk wil zeggen: in een telewerkovereenkomst of in elk ander document dat het telewerk generiek of punctueel, collectief of individueel toelaat.

Acerta Consult kan je onderneming verder helpen met het uitwerken van een regeling hierrond. Neem hiervoor contact op met je vertrouwde aanspreekpunt bij Acerta. Meer informatie over telewerk vind je terug in afdeling 2 van de Sociale Gids op Trefzeker.

Bron:
Artikelen 22 tot 28 Wet 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, BS 15 maart 2017.
Artikelen 25 tot 28 Wet 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 17 januari 2019.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates