Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Tijdelijke werkloosheid? Vanaf nu geen papieren controlekaart C3.2 meer nodig.

11 september 2023

De elektronische controlekaart EC3.2 kan vanaf 1 september 2023 gebruikt worden in alle sectoren. Een belangrijke voorwaarde is wel dat je hier als werkgever mee akkoord gaat.

De controlekaart

Een werknemer die tijdelijk werkloos is, moet van zijn werkgever een controlekaart krijgen. Hij moet in het bezit zijn van dat document vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag van elke maand waarin hij tijdelijk werkloos is. Ben je werkgever in de bouwsector, dan moet dit vanaf de eerste dag van elke maand, ook als je werknemer op dat ogenblik niet tijdelijk werkloos is. Een correct ingevuld controledocument, zorgt ervoor dat de werknemer van zijn uitbetalingsinstelling een correct berekende uitkering ontvangt.

Deze controlekaart was tot nu toe een genummerd papieren document. Vanaf 1 september 2023 bestaat er ook een elektronische versie van deze kaart : de EC3.2. Deze EC3.2 moet je ook niet inschrijven in het validatieboek.

Hoe werk je elektronisch?

Als werkgever ben je in principe eerst aan zet. Tenzij een sectorale cao je zou verplichten om gebruik te maken van de EC3.2, beslis je zelf of je de elektronische versie wil invoeren in je onderneming. Je moet als werkgever immers akkoord gaan met het gebruik van de EC3.2.  

Je kan als werkgever beslissen dat het gebruik van de elektronische controlekaart voor alle werknemers verplicht is. Dit doe je door de opname van deze verplichting in het arbeidsreglement of in een ondernemings-cao. Daarbij moet je uiteraard de wettelijk voorziene procedures volgen. Je deelt deze beslissing bovendien mee aan het RVA-kantoor bevoegd voor de plaats waar je maatschappelijke zetel is gevestigd.  Zorg er wel voor dat al je werknemers dan effectief de gelegenheid hebben om via computer, tablet of smartphone de elektronische controlekaart te gebruiken.

Wil je niet iedereen verplichten, dan kan je ook gewoon een individueel akkoord afsluiten met een of meerdere werknemers voor het gebruik van de EC3.2. Alle andere werknemers gebruiken dan verder de papieren versie.

Wat moet de werknemer doen?

Je werknemer moet: 

  • gekend zijn of zich kenbaar maken bij een uitbetalingsinstelling, d.w.z. de overheidsinstelling Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) of één van de uitbetalingsinstellingen verbonden met een vakbond: ACV, ABVV of ACLVB; 
  • beschikken over een PC, tablet of smartphone, en kunnen inloggen met de eID of door gebruik te maken van de toepassing Itsme. Dit heeft hij immers nodig om toegang te krijgen tot de elektronische toepassing;
  • een verklaring op eer afleggen waarin hij zich akkoord verklaart om vanaf de lopende of de volgende maand (en verder in de toekomst) enkel nog elektronisch te werken. Dat akkoord wordt ook bezorgd aan de RVA en aan de uitbetalingsinstelling.

Hij vult daarna de kalender in de elektronische toepassing in volgens de instructies die daarin vermeld zijn. Deze instructies zijn dezelfde als voor de papieren controlekaart, nl. werkloosheidsdagen blanco laten, de niet-vergoedbare dagen (werken, arbeidsongeschiktheid, vakantie,…) wel aanduiden. Vanaf de laatste werkdag van de maand, kan je werknemer de ingevulde kalender bevestigen en verzenden aan de uitbetalingsinstelling. 

Op de site van de RVA kan je doorlinken naar een handleiding in PDF-formaat die het gebruik van de EC3.2 verduidelijkt. 

Controleer je eBox

Als werkgever krijg je via de eBox maandelijks een lijst van alle werknemers die gebruik maken van de elektronische toepassing EC3.2. Merk op dat je de elektronische toepassing niet kan consulteren. Dit betekent dat je als werkgever je akkoord voor het gebruik van de EC3.2 (of het gebrek aan akkoord) niet kan bevestigen in de elektronische applicatie. 

Ben je niet akkoord dat een bepaalde werknemer uit jouw bedrijf op deze lijst staat vermeld, dan moet je dit onmiddellijk meedelen aan de RVA via het contactformulier. Je levert dan vanaf de volgende maand gewoon opnieuw een papieren controlekaart af aan deze werknemer en schrijft dit in het validatieboek. De RVA contacteert hiervoor ook je werknemer.

Eens elektronisch, altijd elektronisch?

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin werknemers de elektronische toepassing al dan niet tijdelijk niet meer kunnen of willen gebruiken (bijvoorbeeld smartphone verloren, gestolen eID, blokkering van het itsme account,…). Je werknemer kan dan een herroepingsformulier C3E vragen bij de RVA via zijn uitbetalingsinstelling en daarop de reden van herroeping vermelden. 

Als de RVA een tijdelijke herroeping aanvaardt, kan de werknemer voor de lopende maand en de volgende maand een papieren controlekaart C3.2A gebruiken, afgeleverd door de RVA. Je moet deze controlekaarten niet inschrijven in het validatieboek. 

Een definitieve herroeping kan ten vroegste ingaan de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van het formulier C3E- herroeping door het RVA-kantoor. De RVA levert in dat geval aan de werknemer een papieren controlekaart C3.2A af voor de maand vanaf dewelke de elektronische controlekaart niet langer wordt gebruikt en voor de twee daaropvolgende maanden. Vanaf de volgende maanden moet je de werknemer opnieuw papieren C3.2A’s afleveren en die, zo nodig, wel opnieuw inschrijven in het validatieboek. Je ontvangt hiervoor een schriftelijk bevestiging van de RVA.

Invullen van de elektronische controlekaart onmogelijk, maar de werknemer wil het gebruik van de EC3.2 niet herroepen? 
Vb. Er is economische werkloosheid voorzien op de laatste werkdag van de maand en je werknemer heeft de EC3.2 al verzonden naar zijn uitbetalingsinstelling. Een controlekaart die al verzonden is, kan niet meer worden geraadpleegd of aangepast in de applicatie.  Je roept je werknemer echter onverwacht op om die dag toch nog te komen werken.
Je werknemer moet doorgeven aan de RVA dat hij in de onmogelijkheid was om de EC3.2 in te vullen. Hij kan dit doen via het contactformulier, per telefoon of door zich persoonlijk aan te melden bij het lokale RVA-kantoor. Je werknemer ontvangt van het RVA-kantoor dan de bevestiging dat hij het formulier C3E-beletsel heeft bezorgd. Een dubbel van dat formulier wordt ook doorgestuurd naar de uitbetalingsinstelling. Je werknemer zal bij gebruik van deze procedure geen administratieve sanctie oplopen voor het niet correct invullen van de EC3.2. 

 

Acerta kan je helpen

Contacteer bpo.service@acerta.be of 016/24.56.88 om alle formaliteiten rond tijdelijke werkloosheid in orde te brengen. Je kan uiteraard ook steeds contact opnemen met je vertrouwd aanspreekpunt bij Acerta.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates