Uitbreiding flexi-jobs is een feit sinds 1 januari 2018

11 januari 2018

In uitvoering van het zomerakkoord van de regering voorziet de programmawet van 25 december 2017 een wettelijke basis inzake de uitbreiding van de flexi-jobreglementering. De uitbreiding  is tweeledig: enerzijds een uitbreiding van het aantal sectoren waarin flexi-jobs mogelijk zijn en anderzijds ook de mogelijkheid voor gepensioneerden om aan de slag te gaan via een flexi-job.

Méér sectoren

Het gaat om volgende sectoren:

 • PC 118.03: Bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons
 • PC 119: Handel in voedingswaren
 • PC 201: Zelfstandige kleinhandel
 • PC 202: Kleinhandel in voedingswaren
 • PC 202.01: Middelgrote levensmiddelenbedrijven
 • PC 311: Grote kleinhandelszaken
 • PC 312: Warenhuizen
 • PC 314: Kappers en schoonheidszorgen, zoals schoonheidssalons, sauna’s, fitness-, bodybuilding- en zonnecentra
 • PC 322: Uitzendarbeid, als de gebruiker ressorteert onder één van de bovenstaande paritaire comités 

Flexi-jobs voor gepensioneerden

Ook gepensioneerden mogen vanaf 2018 een flexi-job uitoefenen. Voor hen geldt de voorwaarde van 4/5e tewerkstelling (logischerwijze) niet.

Er zijn twee categorieën:

 • Personen van 65 of ouder kunnen zonder meer aan de slag als flexi-jobwerknemer ;
 • Personen jonger dan 65 jaar kunnen eveneens aan de slag op voorwaarde dat zij in het tweede kwartaal voorafgaand aan de flexi-job een pensioen ontvingen. De RSZ controleert deze voorwaarde op basis van het pensioenkadaster.

Opgelet: personen die een overgangsuitkering ontvangen wegens het overlijden van de partner, omdat zij te jong zijn voor een overlevingspensioen, komen niet in aanmerking.

Opletten voor de formaliteiten

Raamovereenkomst en flexi-jobarbeidsovereenkomst.

Vooraleer de flexi-jobwerknemer van start kan gaan, moet er tussen werkgever en werknemer een raamovereenkomst afgesloten worden.

Deze bevat de voornaamste informatie zoals identiteit van de werknemer en tewerkstellingsvoorwaarden. Binnen deze raamovereenkomst worden daarna de (opeenvolgende) flexi-jobarbeidsovereenkomsten afgesloten.

Tijdigheid van Dimona is van uiterst groot belang

U kon reeds in ons bericht van 20 december lezen dat het correct en tijdig uitvoeren van de aangifte van de flexi-jobwerknemer door de werkgever van uiterst groot belang is.

We herhalen voor de volledigheid nog een keer de principes :

 • De aangifte van de flexi-jobwerknemer in Dimona moet tijdig gebeuren : dit betekent een aangifte voor aanvang van de prestaties;
 • De aangifte van de flexi-jobwerknemer in Dimona moet gebeuren met het speciale FLX-statuut.

De Dimona-aangifte is verschillend naar gelang er gekozen werd voor een schriftelijke dan wel een mondelinge arbeidsovereenkomst.

Wanneer er gekozen is voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst, moet de dimona-aangifte gebeuren per arbeidsovereenkomst. Daarbij kunnen dimona's niet kwartaaloverschrijdend zijn. Omvat de arbeidsovereenkomst dus meerdere kwartalen, moeten er ook meerdere dimona-aangiftes gebeuren.

In het geval er wordt gekozen om een mondelinge arbeidsovereenkomst af te sluiten, moet er gewerkt worden met dimona-aangiftes per dag. Deze dimona-aangiftes moeten dan het tijdstip van het begin en het einde van de arbeidsprestatie bevatten.

Aanwezigheidsregistratie flexi-jobwerknemer

Tot slot moet u ook de prestaties registreren van uw flexi-jobwerknemers.

De registratie van de prestaties verschilt naargelang u werkt met dagelijkse Dimona-aangiftes of met Dimona-aangiftes voor een bepaalde periode :

 • Indien u werkt met dag-Dimona : geen bijkomende tijdsregistratie vereist
 • Indien u werkt met periode-Dimonas dan is wel bijkomende tijdsregistratie vereist via een van de volgende kanalen :
  • De geregistreerde kassa (enkel voor werkgevers uit horeca)
  • De beveiligde Dimona toegang van de website van de RSZ
  • Het tijdsregistratiesysteem zoals ook kan gebruikt worden voor de deeltijdse werknemers  

Bron:
Programmawet van 25 december 2017, Belgisch Staatsblad 29 december 2017

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates