Uitzendkrachten aan de macht

09 februari 2017

Wat is uitzendarbeid?

Interim- of uitzendarbeid is strikt gereglementeerd in België. Er is namelijk een principieel verbod om werknemers ter beschikking te stellen van een andere werkgever. Een uitzondering daarop vormt interimarbeid, maar die is enkel mogelijk in bepaalde gevallen.

Er zijn slechts vier gevallen waarin interimarbeid mogelijk is:

  1. voor de vervanging van een vaste werknemer van wie de arbeidsovereenkomst tijdelijk geschorst is of werd beëindigd;
  2. bij een tijdelijke vermeerdering van werk;
  3. voor de uitvoering van uitzonderlijke werk;
  4. met het oog op een vaste aanwerving (motief instroom).

Wat is er veranderd?

Sinds enkele jaren is de sector van de uitzendarbeid in beweging. Een aantal pijnpunten die er nog waren, werden aangepakt, zoals bijvoorbeeld de afschaffing van de 48-uren regel. Gepaard gaand met deze afschaffing werd de mogelijkheid ingevoerd voor het uitzendbureau en de uitzendkracht om de arbeidsovereenkomst elektronisch te sluiten. Een grote administratieve vereenvoudiging voor beide partijen. Naast de flexibiliteit neemt hierdoor de rechtszekerheid toe.

Zeer recent is er nog de mogelijkheid bijgekomen om arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur te sluiten. Deze wijziging, die deel uitmaakt van het pakket werkbaar en wendbaar werk van minister Peeters, maakt het mogelijk voor uitzendbureaus om een pool van gekwalificeerde, ervaren uitzendkrachten aan te leggen, om beter in te kunnen spelen op de noden van hun klantenbestand. Voor de uitzendkracht is het grote voordeel dat hij een minimumloon zal krijgen in de periodes dat hij geen opdracht heeft bij een gebruiker. Hij bouwt in die periodes ook anciënniteit en vakantie op en kan enkel ontslagen worden mits inachtneming van een opzegtermijn of met het betalen van een verbrekingsvergoeding.

Lees meer over dit onderwerp in afdeling 7 van de Sociale Gids of in de Sectorale Gids van PC 322 op Trefzeker.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates