Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Vanaf 19 januari 2023 méér bescherming tegen genderdiscriminatie

16 januari 2023

Op 19 januari 2023 treedt een wet in werking die de wetgeving tegen genderdiscriminatie op verschillende punten wijzigt. Het doel is om de Europese richtlijn over evenwicht tussen werk en privéleven om te zetten in de anti-discriminatiewetgeving, en een betere bescherming te bieden aan slachtoffers van genderdiscriminatie.

In 2019 werd een Europese richtlijn uitgevaardigd over het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Onder meer een wet van 7 oktober 2022 bracht ons arbeidsrecht in overeenstemming met die richtlijn.

Een wet van 15 november 2022, die recent is gepubliceerd en in werking treedt op 19 januari 2023, zet die richtlijn nu ook om in onze anti-discriminatiewetgeving, en meer bepaald de Genderwet.

Dit nieuwsbericht overloopt de belangrijkste van deze wijzigingen vanaf 19 januari 2023.

Nieuwe lijst van discriminatiegronden (beschermde criteria), en invoering van het criterium “gezinsverantwoordelijkheden”

De Genderwet verbiedt discriminatie op grond van geslacht en voorziet in maatregelen ter bescherming tegen dergelijke discriminatie.

De Genderwet biedt die bescherming ook met betrekking tot bepaalde andere discriminatiegronden dan geslacht, zoals zwangerschap en genderidentiteit, maar dan via de omweg van een gelijkstelling met een onderscheid op grond van geslacht.

Ter illustratie:
De Genderwet stelt een direct onderscheid op grond van (vb.) zwangerschap gelijk met een direct onderscheid op grond van geslacht. Dit betekent dat de beoordeling of het direct onderscheid op grond van zwangerschap al dan niet discriminatoir is, gebeurt aan de hand van de criteria voor een kwalificatie van een discriminatie op grond van geslacht.

Vanaf 19 januari 2023 verdwijnt die methode: de Genderwet verbiedt dan discriminatie op grond van de volgende, naast elkaar bestaande, criteria:

 • geslacht,
 • zwangerschap,
 • medisch begeleide voortplanting,
 • bevalling,
 • geven van borstvoeding,
 • moederschap,
 • gezinsverantwoordelijkheden,
 • genderidentiteit,
 • genderexpressie,
 • sekse-kenmerken, en
 • geslachtsverandering.

Het criterium “gezinsverantwoordelijkheden” is nieuw. De wet zelf definieert dit criterium niet, maar in de memorie van toelichting wordt hierover uitgelegd dat het een overkoepelend criterium is, dat betrekking heeft op:

 • de zorgtaken die ouders hebben ten aanzien van kinderen, en de verloven die ouders in kader van deze zorgtaken kunnen opnemen; alsook
 • iedere vorm van zorg of steun voor familieleden die nood hebben aan sociale, familiale of emotionele bijstand.

Hieronder vallen, onder meer: het geboorteverlof, adoptieverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, verlof om dwingende redenen en flexibele werkregelingen.

Een werknemer die zo’n verlof opneemt om voor zijn kind of ander familielid te zorgen, is dus via het criterium van “gezinsverantwoordelijkheden” beschermd tegen discriminatie omwille van die zorg.

Ter illustratie:
Een werkgever weigert een sollicitant die jonge kinderen heeft, omdat die sollicitant tijdens het sollicitatiegesprek aangeeft in de toekomst misschien ouderschapsverlof of een ander zorgverlof te willen opnemen. De sollicitant die dit kan bewijzen, kan hiervoor tegen de werkgever een vordering instellen op grond van discriminatie wegens gezinsverantwoordelijkheden.

Bescherming van werknemers die gebruik maken van verloven in het kader van hun gezinsverantwoordelijkheden

In de Genderwet worden waarborgen ingeschreven ter bescherming van werknemers die moederschapsrust, geboorteverlof, adoptieverlof of een ander verlof in het kader van gezinsverantwoordelijkheden opnemen

Een werknemer die zo’n verlof opneemt, heeft meer bepaald recht op:

 • Terugkeer naar zijn/haar functie na afloop van het verlof. Als terugkeer naar dezelfde functie niet mogelijk is, is de werkgever verplicht om te voorzien in een gelijkwaardige of vergelijkbare functie, die in overeenstemming is met de arbeidsovereenkomst van de werknemer.
 • Elke verbetering van zijn of haar arbeidsvoorwaarden waarop hij/zij tijdens het verlof  aanspraak had kunnen maken.
 • Alle verworven en in wording zijnde rechten tijdens de opname van het verlof.

Als de werkgever die waarborgen niet naleeft, kan de werknemer een schadevergoeding wegens discriminatie vorderen. Dit is naar keuze van de werknemer ofwel een vergoeding van de reële schade (door de werknemer te bewijzen), ofwel een forfaitaire schadevergoeding van in principe zes maanden bruto loon.

Deze bescherming geldt niet voor een werknemer die verlof opneemt buiten het kader van ouderschap of andere gezinsverantwoordelijkheden, zoals bijvoorbeeld een gewone ongemotiveerde afwezigheid.

Bevestiging van cumuleerbaarheid van de schadevergoeding wegens discriminatie

De schadevergoeding wegens genderdiscriminatie kan worden gecombineerd met de beschermingsvergoedingen waarop een werknemer recht kan hebben ingevolge de beëindiging van zijn arbeidsbetrekking, tenzij dit door een specifieke regel wordt uitgesloten. Een ontslag of niet-verlenging kan immers zowel in strijd zijn met het arbeidsrecht als met de Genderwet.

Uitbreiding van de opdracht en bevoegdheden van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

De wettelijke opdracht en bevoegdheden van het Intituut worden verruimd om deze in lijn te brengen met de voormelde uitbreiding van de bescherming tegen genderdiscriminatie.

Bron:

Wet van 15 november 2022 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en van de wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, BS 9 januari 2023

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates