Vanaf 2019 kunnen personen in SWT met vervroegd pensioen

17 december 2018

De wettelijke pensioenleeftijd is vastgesteld op 65 jaar. In afwijking van de leeftijdsvereiste van 65 jaar is er ook een zogenaamd vervroegd pensioen mogelijk met specifieke leeftijds- en loopbaanvereisten.  

Wat houdt de regeling in van vervroegd pensioen ?

De leeftijd om in 2019 met vervroegd pensioen te gaan werd vastgelegd op 63 jaar voor een loopbaan van 42 jaar. Deze leeftijd kan uitzonderlijk worden verlaagd voor zeer lange loopbanen: 60 jaar voor een loopbaan van 44 jaar en 61 jaar voor een loopbaan van 43 jaar.

Inzake de telling van de loopbaan wordt ook de periode van SWT in rekening gebracht.

Wat met personen in SWT ?

Het vervroegd pensioen is tot nu toe niet mogelijk voor personen in SWT.

Voor pensioenen die ingaan vanaf 2019 wordt de regeling versoepeld. Vanaf dat moment kunnen ook personen in SWT instappen in het stelsel van vervroegd pensioen. Concreet moeten deze personen dan niet meer wachten tot de leeftijd van 65 jaar om met pensioen te gaan.

Een en ander heeft dan tot gevolg dat ook de schuldenaar van de aanvullende vergoeding (in de meeste gevallen de werkgever) dus geen bedrijfstoeslag moet betalen tot de pensioenleeftijd.  

Landingsbaan of SWT (brugpensioen): wat zijn de mogelijkheden?
Langer werken is niet voor iedereen evident. Voor specifieke doelgroepen zijn er nog steeds uitzonderingsmaatregelen. In deze halve dag maken we u wegwijs.

Bron :
Wet van 5 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd rustpensioen, B.S. 29 december 2017

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates