Verplaatsingsvergoeding voor werknemers die carpoolen?

17 september 2019

Twee werknemers carpoolen. Ze komen samen, met dezelfde auto naar het werk. Moet je hen allebei een verplaatsingsvergoeding betalen?

Om te weten of je verplicht bent om je werknemers een verplaatsingsvergoeding te betalen, moet je eerst de regels nagaan die voor jouw sector van toepassing zijn. Elke sector voorziet immers verschillende voorwaarden en bedragen en de terugbetaling varieert bovendien in functie van het gebruikte vervoermiddel.

Je bent niet verplicht om je te beperken tot de sectorale regeling. Binnen bepaalde grenzen kan je jouw werknemers meer geven, maar nooit minder. In dat geval is het wel aangeraden om een bepaling  toe te voegen aan het arbeidsreglement om elke vorm van discriminatie te vermijden.

Twee werknemers in dezelfde auto = één verplaatsingsvergoeding?

Stel dat twee werknemers op eigen initiatief besluiten om samen naar het werk te rijden. Zo besparen ze niet alleen tijd maar ook geld, aangezien hun kosten voor de verplaatsing naar het werk met de helft verminderen. Moet je in deze omstandigheden ook de verplaatsingskosten betalen aan de werknemer die met een collega meerijdt naar het werk?

Ja, je moet dezelfde logica volgen zoals hierboven  beschreven. In eerste instantie moet je dus bepalen met welk vervoermiddel je werknemer naar het werk komt. Daarna pas je de regels toe die voor dat vervoermiddel gelden binnen jouw sector of onderneming.

In het hierboven vermelde voorbeeld komt de werknemer die meerijdt  (werknemer-passagier) met de wagen naar het werk en dus moet je hem de volledige vergoeding voor verplaatsingen met de wagen betalen, ongeacht of hij de kosten vergoedt aan de chauffeur. De chauffeur krijgt precies dezelfde verplaatsingsvergoeding.

Opgelet!

Er zijn sectoren waar carpooling specifiek geregeld  is. Let dus op, want als dat het geval is, dan zijn het die regels die nageleefd moeten worden.

Binnen je onderneming kan je ook een regeling rond “georganiseerd gemeenschappelijk  vervoer ” uitwerken . Hiervoor moet je een akkoord (individueel of collectief) sluiten met jouw werknemer(s). Dit akkoord (dat doorgaans geïntegreerd wordt in een reglement) vermeldt de voorwaarden en regels voor carpooling.

Acerta kan je helpen om te bepalen welke verplaatsingsvergoedingen je moet betalen. Raadpleeg hiervoor zeker ook je Sectorale Gids, hoofdstuk 20.8 in Trefzeker. Deze gids is gratis voor de klanten van het sociaal secretariaat. Of contacteer jouw contactpersoon bij Acerta.

Ben je van plan om het arbeidsreglement aan te passen om de verplaatsingsvergoedingen op ondernemingsniveau te regelen of zou je graag een systeem van “georganiseerd gemeenschappelijk vervoer ” invoeren in je onderneming? Dan kan je je laten bijstaan door Acerta Consult.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates