Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Verrekening vakantieattesten: positief saldo bij de eindafrekening Geen invloed op de werkbonus, structurele vermindering en de doelgroepverminderingen

08 maart 2024

In december, of aan het einde van de arbeidsovereenkomst, krijgt de werknemer een eindafrekening voor het vakantiegeld.  De RSZ heeft een nieuwe bezoldigingscode 14 in de DmfA voorzien voor de bijbetalingen die moeten gebeuren in dat verband.Een ontwerp van Koninklijk Besluit voorziet dat het bedrag opgenomen in deze code niet mag meegenomen worden voor de bepaling van het refertemaandloon van de werkbonus en het refertekwartaalloon van de structurele vermindering. De verminderingen zelf (werkbonus, structurele vermindering en doelgroepverminderingen) mogen daarentegen wel worden toegepast op dit bedrag. 

Update 18 maart 2024
Het KB van 6 maart 2024 is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2024

Situering

Sinds 1 januari 2024 is de wijze van het verrekenen van de vakantie-attesten gewijzigd. Je kan er hier meer informatie over terugvinden. 

Zodra de bediende vakantie neemt, krijgt hij voor de dagen dat hij vakantie neemt, 10 % van zijn dagloon. Pas in december of in de maand van uitdiensttreding wordt het enkel vakantiegeld dat de vorige werkgever heeft uitbetaald, volledig verrekend. Voor elke dag dat de bediende vakantie nam, heeft hij 90 % van zijn loon niet gekregen. Al die bedragen worden opgeteld en vergeleken met het vakantiegeld bij uit dienst dat de vorige werkgever heeft betaald. 

Is het bedrag dat de vorige werkgever heeft uitbetaald lager dan het totaal van alle ingehouden bedragen van 90 %, dan wordt het positief saldo aan de werknemer uitbetaald. 

Bezoldigingscode 14 in de Dmfa-aangifte

Het positief saldo dat je eventueel moet bijbetalen in december of in de maand van uitdiensttreding, wordt opgenomen in de nieuwe bezoldigingscode 14 van de Dmfa-aangifte. Er zijn gewone sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd op dit saldo. 

Impact op de werkbonus, de structurele vermindering en de doelgroepverminderingen

De werkbonus (vermindering van de werknemersbijdragen) wordt onder meer bepaald op basis van het refertemaandloon van de werknemer. Voor de structurele vermindering (algemene vermindering werkgeversbijdragen) wordt er gebruikt gemaakt van het refertekwartaalloon

Een ontwerp van Koninklijk Besluit bepaalt dat het positief saldo opgenomen in bezoldigingscode 14 niet mag meegenomen worden voor de bepaling van het refertemaandloon en het refertekwartaalloon. Concreet betekent dit dat het positief saldo geen invloed heeft op de hoogte van de werkbonus en de structurele vermindering.

Gezien het positief saldo in bezoldigingscode 14 onderworpen is aan gewone sociale zekerheidsbijdragen, mogen de verminderingen (werkbonus, structurele vermindering en doelgroepverminderingen) daarentegen wel worden toegepast op dit concrete bedrag. 

Bron:
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus aan werknemers met lage lonen en van andere verminderingen van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid, en van artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates