Vrijwillige overuren: denk eraan de overeenkomst tijdig te hernieuwen!

30 augustus 2018

Sinds 1 februari 2017 heeft u de mogelijkheid om uw werknemer tot 100 overuren per jaar te laten presteren op voorwaarde dat uw werknemer hierin schriftelijk en vrijwillig instemt. De overeenkomst die u hierover sluit met uw werknemer geldt voor 6 maanden. Wilt u uw werknemer verder vrijwillige overuren laten presteren, dan moet u er dus aan denken om deze overeenkomst tijdig te hernieuwen.

Wat zijn vrijwillige overuren?

Elke werknemer kan jaarlijks 100 vrijwillige overuren presteren. Uw sector kan een cao sluiten om het aantal uit te breiden tot maximum 360 uren. De werknemer heeft voor deze uren geen recht op inhaalrust. De uren worden, samen met de eventuele overurentoeslag, betaald in de maand van de prestaties. 

Schriftelijk akkoord

Uw werknemer is niet verplicht om vrijwillige overuren te presteren. Hij moet zijn uitdrukkelijk schriftelijk akkoord geven indien hij vrijwillige overuren wenst te presteren. Dit schriftelijk akkoord moet wel elke 6 maanden hernieuwd worden. Heeft u dus bij de invoering van de vrijwillige overuren in februari 2017 onmiddellijk een overeenkomst gesloten, dan is het de hoogste tijd om deze weer te hernieuwen.

Dat er een akkoord gesloten werd omtrent het presteren van vrijwillige overuren, betekent niet dat de werknemer zelf beslist wanneer hij ze presteert. De vraag om overuren te presteren moet nog steeds uitgaan van de werkgever. Het schriftelijk akkoord geeft enkel aan dat de werknemer bereid is extra overuren te presteren als het hem gevraagd wordt.

Meer weten over de mogelijkheid tot het laten presteren van overuren? Lees er alles over in de Sociale Gids van Trefzeker in afdeling 34. De regels specifiek voor uw sector leest u in hoofdstuk 30.1 van uw Sectorale Gids.

In de opleiding 'Arbeidsduur en flexibiliteit' leert u alle regels rond arbeidstijd zodat u de werktijd in uw onderneming optimaal en flexibel kan organiseren.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates