Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Vrijwilligers inzetten voor een evenement of festival?

21 juni 2022

Heb je een horecazaak of een sportclub en profiteer je van de plaatselijke festiviteiten om er een stand op te zetten? Organiseer je een festival? Of heeft je winkel simpelweg een openluchtkraampje op de wijkrommelmarkt? 
In deze gevallen kan het vanzelfsprekend lijken om familieleden, vrienden of anderen in te schakelen als vrijwilliger. Maar mag dat wel? Wat zijn de aandachtspunten? Mag je hen een vergoeding betalen? Heel wat praktische vragen, die we zullen beantwoorden.

Mag je een vrijwilliger “aanwerven"?

De eerste vraag die je je moet stellen, is of je wel mag werken met een vrijwilliger. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kan niet elke werkgever vrijwilligers inzetten. Enkel verenigingen of organisaties die geen winstoogmerk hebben, mogen namelijk een beroep doen op vrijwilligers.

Zo zal de plaatselijke horecazaak geen vrijwilligers mogen inzetten, zelfs niet om met een kraampje op het buurtfeest te staan. Een sportclub daarentegen (die de vorm aanneemt van bijvoorbeeld een vzw) mag wél beroep doen op een vrijwilliger om op hetzelfde feest een stand open te houden.

Deze regel geldt ook als een familieband bestaat tussen de vrijwilliger en de eigenaar van de zaak. Zo mag de zoon van de eigenaar van een horecazaak zijn vader in principe niet op vrijwillige basis komen helpen in de zaak. Hij zal dit enkel kunnen doen onder een wettelijk statuut, bijv. het statuut van werknemer of zelfstandige.

Mag iedereen vrijwilliger zijn?

Iedere persoon die oud genoeg is om te werken, mag in principe vrijwilligerswerk verrichten. Eenzelfde persoon mag wel niet binnen één en dezelfde organisatie een bepaalde beroepsactiviteit als werknemer én als vrijwilliger verrichten.

Moeten bepaalde formaliteiten worden vervuld om beroep te doen op een vrijwilliger?

De wet verplicht niet om een overeenkomst te sluiten met een vrijwilliger, maar wel om de vrijwilliger minstens bepaalde informatie te bezorgen vooraleer deze aan de slag gaat. Je doet er dan ook goed aan om een informatienota of overeenkomst te tekenen met de vrijwilliger, zodat je kan bewijzen dat je aan deze verplichting hebt voldaan.

De informatie die moet worden bezorgd, omvat: de verplichte informatie over de organisatie, de vrijwilligersverzekering van de organisatie, de eventuele vergoedingen die aan de vrijwilliger worden betaald, de discretieplicht en, indien van toepassing, de eerbiediging van het beroepsgeheim.

Wordt een vrijwilliger betaald?

Vrijwilligers mogen niet worden betaald, maar ze mogen wel een vergoeding ontvangen. Een organisatie mag haar vrijwilligers meer bepaald een vergoeding betalen ter compensatie van de kosten die het vrijwilligerswerk met zich meebrengt.

Je mag de vrijwilliger in elk geval een forfaitaire vergoeding toekennen van maximum 36,84 euro per dag en 1.473,37 euro per jaar (bedragen vastgesteld voor 2022, vergoedingen bij elkaar op te tellen als de vrijwilliger in verschillende organisaties werkt). Kies je voor een forfaitaire kostenvergoeding, dan moeten de werkelijke kosten van je vrijwilliger niet worden bewezen.

Wil je een hogere kostenvergoeding toekennen aan de vrijwilliger? Dat kan! Maar dan moet je de werkelijk gemaakte kosten van de vrijwilliger kunnen aantonen (bijv. via parkeerbonnen, betalingsbewijs van een treinkaartje...).

En dan zijn er nog bepaalde afwijkende regimes op grond waarvan een hogere vergoeding kan worden toegekend zonder dat de werkelijk gemaakte kosten moeten worden verantwoord.

Voor meer informatie over de vergoedingen en de uitzonderingen, kan je de volgende link raadplegen.

Opgelet: vrijwilligerswerk niet te verwarren met verenigingswerk

Verenigingswerk is een arbeidsregime in de socio-culturele sector en de sportsector. Verenigingswerk houdt in dat werknemers in dienst worden genomen voor het verrichten van activiteiten tegen een vergoeding die is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

Dit arbeidsregime is enkel van toepassing op een aantal welomschreven activiteiten en voor zover de werknemer zich houdt aan een maximum aantal dagen verenigingswerk per jaar. Voor meer informatie over verenigingswerk, zie deze webpagina.

In tegenstelling tot vrijwilligerswerk is er bij verenigingswerk dus wél sprake van loon en is het verenigingswerk beperkt tot een aantal specifieke activiteiten.

Let op! een persoon mag voor dezelfde organisatie niet zowel vrijwilliger als verenigingswerker zijn.

Kortom, voor de zomerse festiviteiten die op ons afkomen, kan het een goed idee zijn om een vrijwilliger in te schakelen. Zorg er wel voor dat je op de hoogte bent van alle beperkingen en voorwaarden. Kom je niet in aanmerking voor de aanwerving van een vrijwilliger? Raadpleeg onze alternatieve tips hier.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates