Waarom zou je deze zomer geen gepensioneerde in dienst nemen?

07 augustus 2019

Mag een werkgever een gepensioneerde in dienst nemen? 

De zomerperiode is vaak een periode waarin een werkgever met een personeelstekort kampt. In ons artikel van 4 juni gaven we al een aantal mogelijkheden mee om als werkgever om te gaan met piekperiodes. Is het daarnaast ook mogelijk om iemand die al met pensioen is aan te werven?

Een gepensioneerde in dienst nemen, dat mag

Het is voor een werkgever in de private sector niet verboden om een persoon die een rust- of overlevingspensioen ontvangt, te werk te stellen in zijn onderneming. Er bestaat ook geen maximumleeftijd voor een aanwerving.

De gepensioneerde mag ook werken

De gepensioneerde mag ook werken tijdens zijn pensioen.

Is hij bovendien 65 jaar of ouder of kan hij een loopbaan van 45 jaar aantonen, dan kan hij zoveel werken en bijverdienen als hij wil zonder inkomensplafond en met volledig behoud van zijn recht op pensioenuitkeringen.

De regels zijn dezelfde als voor de andere werknemers

Het feit dat een persoon van een rustpensioen geniet of meer dan 65 jaar oud is, verandert niets aan zijn statuut als loontrekkende werknemer.

Je moet dan inderdaad dezelfde regels volgen als voor de andere werknemers van het bedrijf. Dit geldt voor de arbeidsovereenkomst en de verschillende clausules maar ook voor de reglementering betreffende de arbeidsduur. Bijgevolg kan je in principe – buiten uitzondering - geen gepensioneerde aanwerven voor een arbeidsovereenkomst met een tewerkstellingsbreuk van minder dan 1/3de.

Ook de ontslagregels moeten nageleefd worden. Het enige verschil is dat eenmaal de pensioenleeftijd bereikt, de opzeggingstermijn niet meer mag bedragen dan 26 weken.

De aanwerving van een gepensioneerde kan zelfs heel interessant zijn!

Een persoon die de pensioenleeftijd heeft bereikt en die reeds pensioenuitkeringen kreeg voor het tweede trimester voorafgaand aan de aanwerving (of die een aanwerving van minstens 80% kan aantonen voor het voorafgaande derde trimester) kan aangeworven worden als “flexi”. Let wel, personen die een 'overgangsuitkering' genieten worden niet beschouwd als 'gepensioneerd'!

De aanwerving van een flexi-jobber biedt heel wat voordelen:

 • de werktijd is flexibeler. Je kan bijvoorbeeld dagcontracten of eenmalige contracten overwegen;
 • de kost van een dergelijke aanwerving is interessant voor de werkgever, want behoudens afwijkende sectorale bepalingen, is hij niet gehouden aan de naleving van de barema’s en de werknemer moet een “standaard” minimum van 9,36 euro per uur krijgen. Bovenop dit bedrag moet de werkgever 7,67% vakantiegeld betalen en een speciale sociale zekerheidsbijdrage van 25%. De werkgever is geen enkele bijkomende loonlast verschuldigd en dat maakt deze oplossing voordelig.
 • Voor de werknemer kan dit statuut zelfs nog voordeliger zijn aangezien hij geen sociale zekerheidsbijdragen noch belastingen moet betalen.

Houd er echter wel rekening mee dat je bovenop dit minimumloon andere vergoedingen, premies en toeslagen moet betalen die eventueel verschuldigd zijn op het niveau van de onderneming of die in het algemeen voorzien zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst (vb. toeslag in geval van werk op zondag, op een feestdag of ‘s nachts, kledijvergoeding, eindejaarspremie, ecocheques en een tussenkomst in de woon/werkverplaatsingen).

Opgelet, de aanwerving in het kader van de flexi-jobs is momenteel enkel binnen bepaalde sectoren mogelijk.

 • de horeca (PC 302),
 • de zelfstandige kleinhandel (PC 201),
 • de bakkers (PC 118.03),
 • de handel in voedingswaren (PC 119 en PC 202),
 • de middelgrote voedingsbedrijven (PC 202.01),
 • de grote kleinhandelszaken (PC 311),
 • de warenhuizen (PC 312),
 • de schoonheidszorgen (PC 314).

Twijfel je nog om een gepensioneerde in dienst te nemen? Aarzel niet om contact op te nemen met jouw aanspreekpunt bij Acerta voor bijkomende inlichtingen.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates