De zomer komt eraan! Hoe pakt u piekperiodes best aan?

04 juni 2019

Voor bepaalde sectoren is de zomer een periode van grotere bedrijvigheid en dit terwijl een groot aantal vaste werknemers vakantie wil nemen. Welke oplossingen zijn er om tijdelijk meer werknemers in te kunnen schakelen? 

De zomer staat voor de meeste werknemers gelijk aan een welverdiende vakantie nemen na een jaar hard werken. In bepaalde sectoren, denk maar aan de horeca en de handel, is de zomer net een topperiode, met terrasjes en solden. Verwacht jij ook meer bedrijvigheid, dan denk je best al na over de mogelijke manieren om deze piekperiodes te overbruggen door tijdelijk meer werknemers aan het werk te zetten.  We zetten ze voor jou op een rijtje.

Studentenjobs

Veel werkgevers schakelen tijdens de zomer studenten in. Een ideale oplossing voor werkgevers om  een tijdelijke en goedkope kracht bij te krijgen. Waar moet je zoal aan denken wanneer je een student voor jou wil laten werken?

  • Enkel de eerste 475 uren elk kalenderjaar zijn aan een goedkoper RSZ-tarief dan dat wat je betaalt voor je gewone werknemers. Biedt een student zich aan, dan vraag je best zijn attest op van Student@Work. Heeft hij nog uren over, dan reserveer je deze zo snel mogelijk via Dimona.
  • U moet aan de studenten alle andere loon- en arbeidsvoorwaarden garanderen die gelden voor de gewone, vaste werknemers. Let wel op:
    • minderjarigen worden extra beschermd door de arbeidswetgeving (zo is het bijvoorbeeld niet voor alle studenten mogelijk om op zondag te werken).
    • sommige sectoren hebben afwijkende regels voor studenten. Neem dus zeker eens een kijkje in je Sectorale Gids op Trefzeker!

Contract van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk

Je kan met een  werknemer een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur afsluiten of een arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk. Deze loopt dan af wanneer het werk dat omschreven werd in de arbeidsovereenkomst is afgerond.

Waar je wel rekening mee moet houden is dat je niet zomaar opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur kan sluiten met dezelfde werknemer.

Bovendien is het niet zomaar mogelijk om een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk vroegtijdig op te zeggen.

Vervangingscontract

Met een vervangingscontract kan je tijdelijk zorgen voor de vervanging van een vaste werknemer. Maar let op, dat kan in principe voor alle gevallen waarin de arbeidsovereenkomst van een vaste werknemer geschorst is, behalve in geval van vakantie en tijdelijke werkloosheid.

Heb je een zieke werknemer of een werknemer die tijdskrediet opneemt, dan is een vervangingscontract zeker mogelijk! Let wel op de formaliteiten bij een vervangingscontract. Voor meer informatie kan je contact nemen met je aanspreekpunt bij Acerta.

Hulp van een zelfstandige

Het is altijd mogelijk om iemand in te schakelen die op zelfstandige basis voor jou komt werken. Let wel, indien er wordt vastgesteld dat deze persoon wel het statuut van zelfstandige heeft, maar eigenlijk voldoet aan alle voorwaarden om als werknemer te werken met een arbeidsovereenkomst (prestaties onder gezag tegen de betaling van loon), wordt deze samenwerking bestempeld als schijnzelfstandigheid. Het is dus niet mogelijk om iemand op zelfstandige basis aan te werven om een van jouw vaste werknemers die met vakantie is te vervangen.

Uitzendarbeid

Veel werkgevers doen beroep op een uitzendkantoor wanneer ze een tijdelijke kracht nodig hebben. Het is dan het uitzendkantoor dat werkgever is en niet de gebruiker zelf. De gebruiker betaalt uiteraard wel de loonkost en de kosten voor de service van het uitzendkantoor. De uitzendkracht heeft recht op dezelfde loons- en arbeidsvoorwaarden als de vaste werknemers van de gebruiker. Weet bovendien dat uitzendarbeid niet altijd toegelaten is. Je moet een bepaald motief kunnen inroepen.

Flexi-jobwerknemers

Als je werkgever bent in de horeca, de detailhandel of de sector van de kapsalons, schoonheidsinstituten, fitnesscentra en sauna’s kan je ook beroep doen op flexi-jobwerknemers.

Dat zijn werknemers die eigenlijk al een job hebben, maar daarnaast een extraatje bij willen verdienen. Dat bijverdienen kan onbeperkt, aangezien er geen maximaal aantal dagen of uren is dat iemand als flexi-jobwerknemer kan werken. Er zijn daarentegen wel strikte voorwaarden waaraan de persoon die als flexi-jobber aan de slag wil moet voldoen. Let wel, je kan pas met een flexi-jobwerknemer werken nadat jullie voorafgaandelijk een raamovereenkomst hebben afgesloten met elkaar. Daarin maak je met de flexi-jobwerknemer een aantal afspraken, bijvoorbeeld over de functie die hij zal uitoefenen en het loon. Dat kan je vrij afspreken, zolang je maar het minimumloon van 10,08 euro respecteert.

Gelegenheidswerknemers (extra’s) in de horeca

Ben je als werkgever actief in de horeca, dan kan je extra’s aanwerven. Dat zijn werknemers die je op een goedkope manier heel korte contracten kan laten presteren. Ze mogen namelijk maximaal twee opeenvolgende dagen voor jou werken met een contract van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk. Voor deze werknemers betaal je evenmin de volle pot aan RSZ-bijdragen. Hoeveel bijdragen je moet betalen, wordt immers niet op het werkelijke loon berekend, maar op een forfait. Let wel, de mogelijkheden zijn niet onbeperkt:

  • Als werkgever mag je maximaal 200 dagen per jaar extra’s laten werken.
  • En elke persoon die als extra wil werken, heeft een persoonlijke teller van 50 dagen per jaar.

Overzicht

Student
Mogelijk voor alle werkgevers   Maximaal 475 uren per kalenderjaar per student
Geen maximum voor de werkgever
  Enkel solidariteitsbijdragen te betalen indien de student binnen zijn 475 uren blijft   - Schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten
- Voorafgaand melden in Dimona
Contract bepaalde duur of duidelijk omschreven werk
Mogelijk voor alle werkgevers   Geen maximum aantal uren/dagen   Volledige bijdrage aan RSZ   Schriftelijke arbeidsovereenkomst
Vervangingscontract
Mogelijk voor alle werkgevers   Maximaal twee jaar
=> behalve wanneer het gaat om de vervanging van iemand in loopbaan-onderbreking of -vermindering wegens tijdskrediet
  Volledige bijdrage aan RSZ   Schriftelijke arbeidsovereenkomst
=> van bepaalde duur
=> of van onbepaalde duur
Zelfstandige
Mogelijk voor alle werkgevers   Geen maximum aantal uren/dagen   Geen bijdrage aan RSZ   Aannemingsovereenkomst
Uitzendkracht
Mogelijk voor alle werkgevers   Geen maximum aantal uren/dagen   Volledige bijdrage aan RSZ   - Arbeidsovereenkomst tussen uitzendkantoor en uitzendkracht
- Gebruikersovereenkomst tussen uitzendkantoor en gebruiker
Flexi
Enkel horeca (PC 302) en detailhandel (PC 118 voor bakkerijen, PC 119, PC 201, PC 202, PC 311, PC 314)
=> ook voor gepensioneerden
  Geen maximum aantal uren/dagen   Enkel een werkgeversbijdrage van 25 percent
=> netto voor de werknemer
 

- Raamovereenkomst

- Mondelinge arbeidsovereenkomst mogelijk

Extra
Enkel horeca (PC 302)   Maximaal twee opeenvolgende dagen   Bijdragen worden berekend op een forfait in plaats van op het werkelijk loon   Mondelinge arbeidsovereenkomst mogelijk

 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates