Vorige

Vrijwilligerswerk: waar moet je rekening mee houden?

29 februari 2024 Werkgevers
Ellen Van Grunderbeek

De week van de vrijwilliger, hét ideale moment om een paar aandachtspunten bij vrijwilligerswerk aan het licht te brengen. Werk jij met vrijwilligers, of ben je van plan dat te doen? Lees dan zeker verder.

Leestijd: Later lezen?

Is vrijwilligerswerk betaald?

We spreken van vrijwilligerswerk wanneer iemand zich vrijwillig inzet in een organisatie die geen winst nastreeft. Commerciële initiatieven kunnen in principe geen beroep doen op vrijwilligers, ook activiteiten in het eigen privé-of familieverband zijn geen vrijwilligerswerk.

Het vrijwilligerswerk gebeurt steeds onbezoldigd. Dat onbezoldigd karakter betekent niet dat je geen enkele vergoeding kan betalen. Je kan steeds een onkostenvergoeding toekennen, zo compenseer je  de kosten die naar aanleiding van het vrijwilligerswerk worden gemaakt.

Hoe kan je een vrijwilliger vergoeden?

De onkostenvergoeding kan een forfaitair of reëel karakter hebben.

  • Forfaitaire vrijwilligersvergoeding: de grensbedragen van de forfaitaire vrijwilligersvergoeding liggen voor 2024 op 41,48 euro per dag en 1.659,29 euro per jaar. Binnen deze grenzen wordt deze vergoeding geacht werkelijk gemaakte kosten te dekken, zonder dat die kosten bewezen moeten worden.
  • Reële vrijwilligersvergoeding: bij een reële kostenvergoeding betaal je de kosten terug op basis van bewijsstukken (kassaticketjes, facturen). De reële kostenvergoeding heeft geen bovengrens maar dient binnen redelijke grenzen te blijven.

Elk kalenderjaar moet je de keuze maken hoe de kosten vergoed worden, want je kan beide manieren van vergoeden niet combineren. De enige uitzondering daarop is de combinatie van het forfait met de terugbetaling van de werkelijke vervoerskosten. Deze mogelijkheid is beperkt tot 2000 km per jaar. Voor verplaatsingen met de eigen wagen, motor- of bromfiets van de vrijwilliger, kan je tot 31 maart 2024 0,4269 euro per kilometer toekennen. Vrijwilligers die met de fiets komen, kunnen een fietsvergoeding van maximaal 0,35 euro per gereden km genieten.

Let op: een vergoeding per uur of per shift is steeds uit den boze. In dat geval kunnen de inspectiediensten de vrijwilligers als werknemers kwalificeren en oordelen dat de vermeende vrijwilligers een arbeidsovereenkomst van (on)bepaalde duur moeten krijgen.

Is vrijwilligerswerk belastbaar?

Zolang de grenzen niet overschreden worden, moeten op vrijwilligersvergoedingen geen fiscale en sociale inhoudingen gebeuren en moet er ook geen fiscale fiche worden opgemaakt. Het volstaat dat je, op vraag van de belastingadministratie, een “nominatieve lijst” kan voorleggen waarop de betaalde kostenvergoedingen per vrijwilliger worden vermeld. De belastingadministratie kan dan ook de bewijsstukken opvragen waarop de betalingen zijn gebaseerd.

Indien de grensbedragen wel overschreden worden, zijn de betaalde vergoedingen in principe belastbaar en moet een fiscale fiche worden opgemaakt. De vrijwilliger heeft echter wel de mogelijkheid om aan te tonen dat zijn werkelijke kosten hoger liggen en de hogere vergoeding dus verantwoord is, mits het nodige bewijs daarvan.   

Verhoogde vergoeding voor specifieke categorieën

Voor bepaalde categorieën van vrijwilligers geldt een verhoogd jaarbedrag van 3.047,43 euro. Op dagbasis moet de traditionele grens van 41,48 euro nog steeds gerespecteerd worden. Deze categorieën vrijwilligers kunnen op jaarbasis dus enkel meer dagen vrijwilligerswerk verrichten, zonder de jaargrens te overschrijden.

Dit verhoogd grensbedrag geldt voor activiteiten als:

  • vrijwilligers in de sportsector: sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
  • de vrijwillige nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen;
  • vrijwilligers in het niet-dringend liggend ziekenvervoer, dat is het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen en volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap bepaalt.

Deze verhoging geldt echter niet indien de vrijwilliger in dezelfde periode ook als verenigingswerker actief is bij de betrokken organisatie.

Vrijwilligerswerk versterkt je duurzaamheidspositie

Versterk je sociale duurzaamheidspositie door je werknemers te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen. Meer informatie vind je op onze landingspagina, of herbekijk ons webinar.

Deel dit artikel

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Kennelijk onredelijk ontslag voor contractanten in de overheid

12 april 2024
Johan Weemaes

Contractanten in de openbare sector zullen vanaf nu ook beschermd zijn tegen kennelijk onredelijk ontslag. Op 1 mei 2024 treedt deze wet in werking. Ontdek wat je moet weten als werkgever.

Lees meer
Werkgevers

De verkiezingen komen eraan: wat moet er nog beslist worden?

29 maart 2024
Ellen Van Grunderbeek

In de aanloop naar de verkiezingen op 9 juni 2024 zijn er nog wat arbeidsdossiers die moeten afgewerkt worden en dus nog wat beslissingen die genomen moeten worden. Wat is de impact hiervan als werkgever?

Lees meer
Werkgevers

Wat verandert er voor werkgevers in april 2024?

28 maart 2024
Miet Vanhegen

De wetgeving verandert aan een snel tempo en als werkgever is het belangrijk dat je op de hoogte blijft en weet welke wijzigingen een impact kunnen hebben op jouw organisatie. Wij lijsten alle belangrijkste wijzigingen op voor april 2024.

Lees meer