Werknemer gestrand in de sneeuw. Wat nu?

07 januari 2019

Je werknemer bracht de eindejaarsfeesten door in de Oostenrijkse skigebieden. Zijn terugkeer wordt evenwel gehinderd door de blijvende sneeuwval in de regio. Deze werknemer kan zijn werk dus onmogelijk hervatten op de afgesproken dag. Wat moet je in deze situatie doen?

Jouw verplichtingen en die van je werknemer

Je werknemer moet jou op de hoogte brengen wanneer hij die mogelijkheid heeft. Wanneer hij dit niet doet, kan je je werknemer op ongewettigde afwezigheid plaatsen.

Je werknemer heeft jou verwittigd maar heeft zijn werk niet effectief hervat op de overeengekomen datum omdat hij nog vastzit in het buitenland. In dat geval is de werknemer gewettigd afwezig. Gezien hij echter niet werkt, ben je niet verplicht hem loon uit te betalen. Je werknemer bevindt zich eenvoudigweg op onbezoldigde gewettigde afwezigheid. 

Beroep op uitkering van de RVA

Betekent dit dat de werknemer helemaal niets verdient? Niet per se. Wanneer de RVA het voorval als een geval van overmacht ziet, kan hij eventueel genieten van uitkeringen die verband houden met tijdelijke werkloosheid door overmacht. Deze uitkering is volledig ten laste van de RVA en jij hoeft dus geen loon te betalen. Om te weten of het een 'geval van overmacht' is, raden we aan informatie in te winnen bij het RVA-kantoor van uw hoofdzetel.

Een alternatief...

Tot slot kan je met jouw werknemer overeenkomen om zijn vakantiedagen in te zetten tijdens deze afwezigheidsdagen. Zo behoudt je werknemer een bepaalde verloning. Deze onderhandeling dient echter in onderling overleg tussen jou en je werknemer te gebeuren.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates