Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Wijzigingen aan progressieve werkhervatting

18 november 2022

Progressieve werkhervatting betekent dat een werknemer (of zelfstandige) die eerst volledig arbeidsongeschikt is door ziekte of ongeval, al gedeeltelijk terug aan het werk gaat, door aangepast (deeltijds) of ander (lichter) werk te verrichten. Het gaat dus om het tijdelijk uitvoeren van aangepast of ander werk. Dit kan enkel als de adviserend geneesheer van het ziekenfonds dit toelaat. Tijdens de periode van progressieve werkhervatting ontvangt de betrokkene gedeeltelijk een ziekte-uitkering van de mutualiteit, en gedeeltelijk een beroepsinkomen.

Twee KB’s en een wet hebben wijzigingen aangebracht aan de regels rond progressieve werkhervatting na ziekte of ongeval (geen beroepsziekte of arbeidsongeval). We overlopen deze wijzigingen in dit nieuwsbericht.

Nieuwe afwijking op minimale wekelijkse arbeidsduur: voor werknemers in progressieve werkhervatting

Op 6 oktober 2022 werd een nieuw Koninklijk besluit (KB) gepubliceerd dat de lijst van situaties uitbreidt waarin kan worden afgeweken van de minimale wekelijkse arbeidsduur voor deeltijdse arbeid.

De wekelijkse arbeidsduur van deeltijds tewerkgestelde werknemers mag in principe niet lager liggen dan 1/3 van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijdse werknemers die in de onderneming tot dezelfde categorie behoren.

Van die 1/3-norm kan worden afgeweken bij een in de Ministerraad overlegd KB voor de sectoren, bedrijfscategorieën of ondernemingstakken of categorieën van werknemers of werken waarop deze grens niet kan worden toegepast.

Als toepassing van deze mogelijkheid werd bij KB nu ook voorzien in een afwijking op de 1/3-regel voor:

  • de werknemer die het werk progressief hervat met toelating van de adviserend arts in het kader van de ziekteverzekering voor werknemers;
  • de zelfstandige die het werk progressief hervat als werknemer met toelating van de adviserend arts in het kader van de ziekteverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten.

Van deze afwijking kan enkel gebruik worden gemaakt als de werknemer daar mee instemt.

Deze nieuwe afwijking is in werking getreden op 16 oktober 2022.

Nieuwe afwijking op 3-urenregel: voor werknemers in progressieve werkhervatting

In principe geldt voor alle werknemers en werkgevers die onderworpen zijn aan de bepalingen betreffende de arbeidsduur uit de arbeidswet van 16 maart 1971, dat de duur van elke werkperiode niet korter mag zijn dan 3 uren.

Van die minimumgrens van 3 uren per werkperiode kan worden afgeweken in de gevallen bepaald door een KB of door een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op het niveau van de sector of van de onderneming. 

Als toepassing van deze mogelijkheid werd bij KB nu voorzien in een bijkomende afwijking op de 3-urenregel voor:

  • de werknemer die het werk progressief hervat met toelating van de adviserend arts in het kader van de ziekteverzekering voor werknemers;
  • de zelfstandige die het werk progressief hervat als werknemer met toelating van de adviserend arts in het kader van de ziekteverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten.

Ook van deze afwijking kan enkel gebruikt worden gemaakt als de werknemer daar mee instemt.

Deze nieuwe afwijking is in werking getreden op 28 oktober 2022.

Beperking neutralisatieregel gewaarborgd loon tijdens progressieve werkhervatting

Waarover gaat de neutralisatieregel?

De neutralisatieregel gaat over de situatie waarin een werknemer die progressief het werk heeft hervat, tijdens die periode van progressieve werkhervatting opnieuw volledig arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van ziekte of een privé-ongeval.

Tot nu toe was je als werkgever in dit geval niet verplicht om gewaarborgd loon te betalen bij het begin van die nieuwe arbeidsongeschiktheid, en dit ongeacht of de oorzaak van die nieuwe ongeschiktheid al dan niet verband hield met de oorzaak van de initiële ongeschiktheid.

De verplichting van de werkgever tot betaling van gewaarborgd loon werd in die situatie dus als het ware “geneutraliseerd” voor die nieuwe arbeidsongeschiktheid (vandaar de benaming “neutralisatieregel”). In plaats van gewaarborgd loon te ontvangen viel de medewerker tijdens die nieuwe periode van volledige arbeidsongeschiktheid meteen terug op volledige ziekte-uitkeringen.

Wat verandert er aan de neutralisatieregel?

Een nieuwe wet beperkt, zowel voor arbeiders als voor bedienden, de neutralisatieregel tot de eerste twintig weken van de periode van progressieve werkhervatting.

Wanneer dus je medewerker tijdens de periode van progressieve werkhervatting opnieuw arbeidsongeschikt wordt na afloop van deze periode van twintig weken waarin de neutralisatie van toepassing is, zal hij recht hebben op gewaarborgd loon.

Let wel: de neutralisatieregel is niet van toepassing als de nieuwe arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een arbeidsongeval of beroepsziekte. Dit betekent dat je als werkgever steeds gewaarborgd loon moet betalen als je een medewerker in progressieve werkhervatting hebt die bij jou slachtoffer wordt van een arbeidsongeval of beroepsziekte.

Met deze beperking in de tijd van de neutralisatieregel beoogt de wetgever om een evenwicht tot stand te brengen:

  • tussen de doelstelling van de neutralisatieregel om werkgevers ertoe aan te moedigen een re-integratieproces aan te gaan, en
  • de bekommernis dat de betrokken medewerkers niet te lang verstoken zouden blijven van het recht op gewaarborgd loon.

Wanneer treedt deze beperking van de neutralisatieregel in werking?

De wet die deze beperking van de neutralisatieregel tot twintig weken  regelt werd op 18 november 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal tien dagen na publicatie in werking treden.

Bronnen:  

  • KB van 23 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1992 betreffende de afwijkingen van de minimale wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemers vastgesteld bij artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 6 oktober 2022.
  • KB van 18 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 tot vaststelling van de afwijkingen van de minimumgrens van de duur van de prestaties der werknemers, BS 18 oktober 2022.
  • Wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, BS 18 november 2022

Opleiding over progressieve werkhervatting en re-integratie

De opleiding 'Re-integratie na ziekte: wat zegt de wet?' geeft je in een halve dag het volledige overzicht van de vernieuwde wetgeving, waaronder die rond progressieve werkhervatting. 

Meer info en inschrijven

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates