Wijzigingen sport- en cultuurcheques en koopkrachtpremie

29 maart 2024

Er is een wetsontwerp goedgekeurd dat enkele wijzigingen aanbrengt aan de sport- en cultuurcheques alsook de koopkrachtpremie. Deze wet harmoniseert vanaf 1 juli 2024 de regelgeving voor sport- en cultuurcheques met die van maaltijd- en ecocheques en verlengt de fiscale vrijstelling van de koopkrachtpremie tot 31 maart 2024.

Update 19/04/2024
De wet tot wijziging van deze cheques en koopkrachtpremie is op 19 april 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Sport- en cultuurcheques

Als werkgever kan je sport- en cultuurcheques toekennen aan je werknemers. Die kunnen gebruikt worden voor allerlei activiteiten zoals festivals, tentoonstellingen, dierentuinen, sportclubs en meer. 

Deze cheques zijn net zoals de maaltijd- en ecocheques een vorm van alternatieve verloning waarmee je als werkgever jouw werknemers een bezoldiging kan toekennen die zowel op fiscaal als op sociaal vlak gunstig is. 

Deze nieuwe wet bepaalt dat vanaf 1 juli 2024 elektronische sport- en cultuurcheques worden uitgegeven volgens dezelfde voorwaarden en procedures als voor elektronische maaltijd- en ecocheques.

Daarnaast kan een werknemer in het huidig systeem een sport- en cultuurcheque binnen 15 maanden gebruiken, namelijk vanaf 1 juli van dat jaar tot 30 september van het jaar nadien. 

De cheques blijven 15 maanden geldig, maar vanaf 1 juli 2024 kan een sport- en cultuurcheque onmiddellijk bij ontvangst gebruikt worden. Bovendien kan je werknemer binnen drie maanden na de vervaldag vragen om de cheque te heractiveren. De cheque is dan nog eens drie maanden geldig.

Koopkrachtpremie

Sinds 1 juni 2023 kunnen werkgevers, die goede resultaten behaalden tijdens de crisis, een koopkrachtpremie toekennen aan hun werknemers onder de vorm van consumptiecheques met een gunstig sociaal en fiscaal regime. 

Omdat heel wat werkgevers in tijdsnood kwamen besliste de regering om de deadline voor de uitreiking van de koopkrachtpremie op te schuiven naar 31 maart 2024. Hiervoor was er een verlenging nodig van de sociale en fiscale vrijstelling.

Waar de verlenging voor het sociale luik al eerder was vastgelegd, was het nog wachten op de fiscale verlenging. Deze wetgeving omvat de voortzetting van het fiscale gunstregime voor de uitreiking van de koopkrachtpremie in 2024.

Bron
Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de sport/cultuurcheques en de koopkrachtpremies, BS 19 april 2024.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates