Fiscaal attest

Ieder jaar ontvang je een fiscaal attest met een overzicht van je sociale bijdragen. Je kan dit attest gebruiken voor je fiscale aangifte. Daarnaast ontvang je ook een fiscale fiche 281.18 of 281.50 als je een uitkering gekregen hebt, zoals het overbruggingsrecht, geboorteverlof, rouwverlof, ….

Je kan je fiscale documenten ook raadplegen op MyAcerta. Van daaruit kan je deze documenten makkelijk delen met je accountant.

Sociale bijdragen

Onder deze rubriek vind je een overzicht van de betaalde en terugbetaalde sociale bijdragen. Je vindt er ook nog de  rappelkosten en de bijdragen betaald voor de afkoop van je studiejaren. Deze bedragen kan je inbrengen als beroepskost. Zijn niet fiscaal aftrekbaar:

  • de verhogingen na laattijdige betaling
  • de kosten voor de gerechtelijke invordering . 

Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

Deze bijdrage werd ingevoerd in 1994 in het kader van het globaal plan voor de sociale zekerheid.

Het bedrag hangt af van het gezinsinkomen en de gezinssituatie. De definitieve afrekening gebeurt door de FOD Financiën op je aanslagbiljet.

Bij de zelfstandigen zit de bijzondere bijdrage vervat in de sociale bijdragen. Acerta deelt dit bedrag mee aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). De KSZ kijkt na of er effectief een bijzondere bijdrage moet verrekend worden op het aanslagbiljet. Als dat zo is, dan wordt deze bijdrage doorgegeven aan de fiscus en vind je de berekening terug op je aanslagbiljet. Je hoeft dit bedrag dus niet meer  te vermelden op je belastingaangifte. De vermelding op je fiscaal attest is louter informatief en laat je toe de berekening op je aanslagbiljet te controleren.

Vrij aanvullend pensioen

Onder deze rubriek vind je de betaalde VAPZ-bijdragen. Deze bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar op voorwaarde dat alle verschuldigde sociale bijdragen op 31 december betaald waren.  

Had je nog onbetaalde sociale bijdragen of had je minstens één kwartaal vrijstelling van bijdragen, dan kan je je VAPZ-bijdragen niet als kost inbrengen. 

Belastingkrediet

Als zelfstandige, natuurlijke persoon, kan je een belastingkrediet krijgen berekend op de toename van je eigen vermogen, vergeleken met het hoogste bedrag van de drie voorgaande jaren.

Het tarief van het krediet bedraagt 10%, met een maximum van 3 750 euro. Je kan enkel van dit voordeel genieten als je alle verschuldigde sociale bijdragen betaald had op 31 december.

Als je de aangifte alleen indient, vul je enkel de linkerkolom in. Als je een gezamenlijke aangifte moet doen, vult de oudste de linkerkolom in en de jongste de rechterkolom.

Je vindt hier een handig overzicht van de verschillende codes.

Je kan op myminfin.be de betaalde en terugbetaalde sociale bijdragen terugvinden die Acerta Sociaal verzekeringsfonds heeft doorgegeven aan de fiscus. 

Soms verschilt je fiscaal attest van MyMinfin

In MyMinfin staan de effectief betaalde en terugbetaalde bijdragen. Daarnaast zie je er ook de bijdragen die niet werden terugbetaald, maar zijn aangewend op openstaande schulden.

Op je fiscaal attest staan enkel de effectief betaalde en terugbetaalde sociale bijdragen. Het saldo is hetzelfde als in MyMinfin. Je fiscaal attest maakt dus een dubbelcheck mogelijk.

Voorbeeld:

Je betaalde in 2023 een sociale bijdrage van 1 000 euro per kwartaal. In het tweede kwartaal regulariseerde Acerta de bijdragen van 2021, wat resulteerde in een terugbetaling van 600 euro. Dit bedrag werd niet terugbetaald, maar werd gebruikt voor de betaling van het lopende kwartaal (1 000 euro) , zodat je voor het tweede kwartaal slechts 400 euro moest betalen. Je zal de volgende gegevens terugvinden:

  • My Minfin: betaling 4 000, terugbetaling 600 (saldo = 3 400);
  • fiscaal attest: betaling 3 400, terugbetaling 0 (saldo = 3 400).

Dit saldo is ook het fiscaal aftrekbaar bedrag. Als de terugbetaling groter is dan de betaling, word je op het verschil belast, tenzij je bedrijfsleider van een vennootschap bent.

Ga naar deze pagina voor een overzicht van de fiscale en sociale behandeling van deze uitkering. 

Ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de fiscale en sociale behandeling van deze uitkering. 

 

Vind hier alle informatie over de fiscale fiches omtrent dienstencheques moederschapshulp, mantelzorg, geboorteverlof en rouwverlof.