Sociale bijdragen voor zelfstandigen 2019

21 december 2018

Uw voorlopige sociale bijdragen van 2019 worden berekend op de inkomsten van 3 jaar geleden, uit 2016 dus. Voor de berekening van de sociale bijdragen worden deze inkomsten geïndexeerd. In 2019 bedraagt de indexeringscoëfficiënt 6,34 %.

Het bijdragepercentage wijzigt niet in 2019. U betaalt nog steeds 20,50 % sociale bijdragen op uw beroepsinkomen.

Ook de beheerskost van Acerta blijft dezelfde. Bij ons betaalt u de laagste bijdrage van het land met een beheerskost van slechts 3,05 %.

 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates