Vennootschappen: UBO-register en register werkende vennoten

12 juli 2018

Er staan twee nieuwe administratieve verplichtingen te wachten voor de vennootschappen. Vanaf 1 juli 2018 moeten zij het UBO-register invullen en bijhouden. En vanaf 1 januari 2019 (onder voorbehoud) ook het register van de werkende vennoten . Waarover gaat het?

Het UBO-register

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner of Register van de Uiteindelijke Begunstigden. Alle personen met zeggenschap in een vennootschap of vereniging moeten daarin geregistreerd worden. Indicatief zijn onder meer het bezit van 25% van de aandelen of een stemrecht van minstens 25%. De Europese Unie wil dit register inzetten in de strijd tegen de witwaspraktijken en de financiering van het terrorisme.

Het register zal beheerd worden door de FOD Financiën. Je kan je op de volgende webpagina aanmelden om op de hoogte te blijven van de verdere ontwikkelingen.

Het koninklijk besluit over de inschrijvingsmodaliteiten moet nog verschijnen. 1 juli 2018 is niet meer haalbaar en er zal dus een overgangstermijn voorzien worden.

Bron: Europese Richtlijn 2015/849, omgezet door de wet van 18 september 2017.

Het register van de werkende vennoten

Daarnaast werkt de regering ook aan een register van werkende vennoten in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Iedere vennootschap zal zijn werkende vennoten moeten registeren in dit nieuwe register, vóór de start van hun activiteit in de vennootschap. Ook de stopzetting moet tijdig gemeld worden. De vennootschappen zullen de registraties zelf en op een eenvoudige manier kunnen doen via My Enterprise, de selfservice van de KBO. Vergelijk het met de Dimona voor de werknemers.

De politieke besluitvorming over het register van werkende vennoten is nog volop bezig. We houden je op de hoogte

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates