Verlenging maatregelen voor zelfstandigen met betalingsproblemen

27 januari 2021

Automatische kwijtschelding verhogingen

Gelet op de huidige situatie inzake de coronacrisis zullen veel zelfstandigen ook in 2021 nog financiële moeilijkheden ondervinden.

Daarom heeft de Minister van Zelfstandigen en KMO beslist om een automatische kwijtschelding van verhogingen toe te staan voor de volgende bijdragen :

  • de voorlopige bijdragen van 2021/1 en 2021/2
  • de regularisatiebijdragen over 2018 of 2019 die vervallen in de loop van het eerste of tweede kwartaal van 2021

Verlenging betalingsuitstel

Zelfstandigen, die nog steeds financiële moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis kunnen 1 jaar uitstel van betaling krijgen voor de volgende kwartalen :

  • de voorlopige bijdragen van 2021/1 en 2021/2
  • de regularisatiebijdragen over 2018 en 2019, die vervallen op 31 maart 2021 of op 30 juni 2021

Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.

Deze maatregel geldt voor alle zelfstandigen, ongeacht de bijdragecategorie. De betalingsmoeilijkheden moeten hun oorzaak vinden in de coronacrisis. Het kan hier bv. gaan over :

  • een zelfstandige is ziek met symptomen van het coronavirus
  • de activiteit wordt vertraagd of verminderd door de economische gevolgen van de epidemie

De aanvraag voor het betalingsuitstel van het eerste kwartaal moet ingediend worden voor 15 maart 2021. Voor het betalingsuitstel van het tweede kwartaal is er tijd tot en met 14 juni 2021.

Het betalingsuitstel zal geen enkele negatieve invloed hebben op de sociale zekerheidsrechten. Zolang de uitgestelde betaaltermijn gerespecteerd wordt, worden deze bijdragen geacht te zijn betaald.

Vrijstelling van bijdragen

Wanneer het onmogelijk is om de sociale bijdragen te betalen, kan er ook altijd vrijstelling van bijdragen gevraagd worden. De soepele aanvraagprocedure uit 2020 wordt verlengd voor de volgende bijdragen :

  • de voorlopige bijdragen van 2021/1 en 2021/2
  • de regularisatiebijdragen over 2018 en 2019, die vervallen op 31 maart 2021 of op 30 juni 2021

De vrijstelling voor 2021/1 kan momenteel al aangevraagd worden. De vrijstelling voor 2021/2 kan echter pas aangevraagd worden vanaf 1 april 2021. Wie vrijstelling wil vragen voor beide kwartalen, wacht best tot 1 april om een aanvraag in te dienen.

De vrijstelling  heeft geen impact op de ziekteverzekering en het groeipakket, maar wel op het pensioen. De vrijgestelde kwartalen leveren geen pensioenrechten op. Er is wel de mogelijkheid om vrijgestelde kwartalen te betalen binnen een termijn van 5 jaar om op die manier de pensioenrechten toch te kunnen behouden.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates