Wijzigingen vestigingswetgeving Wallonië

21 augustus 2018

In Wallonië werd een voorontwerp van KB goedgekeurd tot opheffing van de beroepskennis voor de uitoefening van de activiteiten van slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, masseur, voetverzorger en tandtechnieker.

Voor andere beroepen (restaurateur, traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialiste, opticien, begrafenisondernemer, beenhouwer-spekslager en de beroepen met betrekking rijwielen en motorvoertuigen) werd een princiepsakkoord afgesloten om de beroepskennis te behouden.

De Minister van Economie krijgt de opdracht om hierover binnen de 30 dagen advies te vragen aan de hoge raad voor zelfstandigen en KMO en aan de Conseil économique et social de Wallonie (CESW). Daarnaast wordt de Minister gelast om :

  • contact te leggen met de beroepsfederaties om te onderzoeken op welke manier hij hen, zo nodig, kan ondersteunen in de modernisering van de toegang tot het beroep.
  • grondig na te denken (een grondige studie te voeren), in overleg met de betrokken partijen, over de installatie van de basiskennis bedrijfsbeheer. Op basis van deze denkoefening zullen hervormingen voorgesteld worden aan de Regering om te komen tot een gunstig ondernemersklimaat in het Waalse Gewest.

In Vlaanderen werd eerder al beslist om vanaf 01/09/2018 de reglementering met betrekking tot bedrijfsbeheer af te schaffen.

De bouwvakberoepen zullen niet meer gereglementeerd zijn vanaf 01/01/2019. Andere beroepskennis werd al afgeschaft sinds begin 2018.

Van het Brusselse gewest werd geen nieuws ontvangen. Hier blijft alles dus vooralsnog bij het oude.

Het is het domicilieadres (eenmanszaken) en het maatschappelijk adres (vennootschappen) dat bepaalt welke wetgeving er gevolgd moet worden.

We volgen dit uiteraard verder op en zullen u inlichten wanneer er verdere wijzingen zijn.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates