Wat is bedrijfsbeheer en waarom nodig?

Een zaak of onderneming starten, doe je best met kennis van zaken. Een grote stap in de goede richting van een succesvolle zaak is de kennis van het bedrijfsbeheer. Het Vlaams Gewest heeft beslist om het aantonen van deze kennis bij de inschrijving in de KBO niet meer verplicht te maken, maar raadt starters wél aan om deze kennis te verwerven. Start je je zaak in Brussel of Wallonië, dan zal je toch nog moeten beschikken over de kennis van het bedrijfsbeheer. Voor niet-handelsactiviteiten zoals een vrij beroep geldt dit meestal niet.

Leestijd: Later lezen?

Je krijgt in Brussel of Wallonië groen licht als je …

… het juiste diploma of de juiste akte op zak hebt

 

 • getuigschrift basiskennis van het bedrijfsbeheer

 • diploma hoger onderwijs of universiteit

 • getuigschrift van een erkende versnelde cursus bedrijfsbeheer (128 uur)

 • getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer van de centrale examencommissie

De volgende diploma’s volstaan ook, als je ze hebt behaald vóór 30 september 2000:

 • getuigschrift hoger algemeen, kunst- of technisch secundair onderwijs (volledig leerplan)

 • getuigschrift hoger BSO afdeling handel, boekhouding of verkoop (volledig leerplan)

 • getuigschrift eerste jaar van de opleiding tot ondernemingshoofd

 • diploma of getuigschrift onderwijs voor sociale promotie

 • een aanvullend getuigschrift bedrijfsbeheer

… beschikt over een gelijkwaardig diploma uit het buitenland

Je kan je basiskennis van het bedrijfsbeheer ook met een buitenlands diploma aantonen. Een buitenlands diploma wordt aanvaard als het gelijkwaardig verklaard is met een Belgisch diploma. Heb je een universitair diploma of een equivalent ervan behaald aan een erkende opleidingsinstelling, dan komt dat diploma ook in aanmerking als bewijs.

Je buitenlands diploma moet dus eerst gelijkwaardig verklaard worden om in aanmerking te komen. Neem contact op met je Acerta startersconsulent om te zien of je over het gepaste diploma of bewijsstuk beschikt. Je kan zelf al eens kijken of je diploma in aanmerking komt via Diplo, de officiële site van de drie gewesten.

… de nodige praktijkervaring aantoont

Je kan je kennis ook aantonen op basis van je praktijkervaring in een handels-, ambachts-, of land- of tuinbouwonderneming, als zelfstandig ondernemer, orgaan van het bestuur, meewerkende echtgenote, zelfstandig helper (enkel in een handelsonderneming) of bediende in een leidende functie. Die onderneming moet in orde geweest zijn met de vestigingswetgeving gedurende je praktijkervaring.

Hoeveel ervaring moet je aantonen? En hoe doe je dat? Je vindt de info in het volgende document:

… je praktijkervaring kunt bewijzen met een EU-verklaring

Ben je onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland, dan kan je je basiskennis van het bedrijfsbeheer ook bewijzen met een EU-verklaring. Die verklaring beschrijft een aantal jaren praktijkervaring, eventueel aangevuld met een voorafgaande opleiding.  

Praktijkervaring in het buitenland kan ook aan de hand van de tweevoudige bewijsvoering bewezen worden:

 • een uittreksel uit het handelsregister of het equivalent hiervan
 • een sociaal of fiscaal document: een attest van een sociaal verzekeringsfonds, een verklaring van de BTW of een verklaring van de belastingen waaruit de periode van zelfstandigheid blijkt

Heb je een buitenlands diploma of een EU-verklaring en wil je nagaan of dat document volstaat als bewijs van je vaardigheden? Neem dan contact op met je Acerta startersconsulent. Zo kunnen we je snel vertellen of het over het gepaste bewijsstuk gaat. 

 

… met succes voorbij de centrale examencommissie passeert

Beschik je niet over een diploma, noch over de nodige ervaring, dan kan je een examen afleggen voor de Centrale Examencommissie van een van de gewesten.

Inschrijven doe je online, voor het Waals gewest moet je de inschrijvingsformulieren downloaden van de website.

Je kan het examen voorbereiden aan de hand van de syllabussen die de gewesten je ter beschikking stellen:

Je kan ook een cursus ‘basiskennis bedrijfsbeheer’ volgen bij Syntra Vlaanderen, het centrum voor praktijkgerichte ondernemersopleidingen of bij de centra voor volwassenenonderwijs (CVO). Als je een cursus succesvol volmaakt bij één van deze instellingen, krijg je ook het getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer.

Iemand anders het bewijs van kennis van bedrijfsbeheer laten leveren

Je onderneming goed beheren, is absoluut noodzakelijk voor het welslagen van je project. Als je zelf niet de nodige kennis kan aantonen, kan je ook vragen dat een van de mensen in je zaak dat bewijs levert.

Je hebt een eenmanszaak

Volgende personen komen in aanmerking:

 • je echtgeno(o)t(e), je wettelijk samenwonende partner, of iemand met wie je al minstens 6 maanden samenwoont

 • iemand van je familie (beperkt tot familieverband in de derde graad)

 • een werknemer die instaat voor het dagelijkse beheer

Familieleden of werknemers moeten zich als ‘helper’ aansluiten bij het sociaal verzekeringsfonds. De echtgeno(o)t(e) en de wettelijk samenwonende partner moeten zich aansluiten als ‘meewerkende echtgeno(o)t(e)’. Anders komen deze personen niet in aanmerking.

Je hebt een vennootschapsvorm

In een vennootschap moet de persoon die verantwoordelijk is voor het dagelijkse bestuur bewijzen dat hij of zij over basiskennis bedrijfsbeheer beschikt. Enkel in een naamloze vennootschap (NV) kan dat ook een werknemer zijn. Die moet dan wel een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur hebben.

Let op! Verlaat de persoon die voor jou de nodige ondernemersvaardigheden bewijst je onderneming? Dan heb je 6 maanden de tijd om zelf je ondernemingsvaardigheden te bewijzen of dat via een andere persoon te doen.

Voorlopig starten zonder bewijs van bedrijfsbeheer

Dat kan indien je een zaak overneemt. Je krijgt dan één jaar de tijd om te bewijzen dat er kennis van bedrijfsbeheer aanwezig is in je zaak. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden: de overdrager moet zijn handelsonderneming volledig stopzetten, en de overnemer mag niets wijzigen aan het aantal vestigingseenheden of de activiteiten van de onderneming.

 • Word je zaakvoerder of bestuurder van de onderneming van je overleden echtgenoot/echtgenote, je overleden wettelijk samenwonende partner of partner met wie je al minstens 6 maanden samenwoonde, dan hoef je geen bewijs te leveren.

 • Als je een onderneming overneemt van je overleden ouder(s), dan hoef je de eerste drie jaar geen bewijs te leveren. Ben je minderjarig bij de overname, dan begint de termijn van 3 jaar te lopen vanaf je 18e verjaardag.

Stap voor stap naar je lancering?

Gratis stappenplan

Stap voor stap naar je lancering

 • Bereid je start voor met alle info op één plaats
 • Stap voor stap de weg naar een carrière als zelfstandige
 • Gepersonaliseerd en op maat van jouw zaak of praktijk
Download nu je stappenplan
Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

Alle starters zitten met vragen. Dat is normaal. Een duidelijk antwoord is wat jij nu wil. Ook dat is normaal.

Bekijk alle startersvragen Bekijk alle startersvragen voor dit topic