Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Prestaties van medewerkers verbeteren

De beste manier om de prestaties van je medewerkers te verbeteren? Hun krachten ontwikkelen en hun motivatie een boost geven. Want gemotiveerde werknemers voeren hun taken beter, efficiënter en met de glimlach uit.

Met de aanpak van Acerta meet, ontwikkel en volg je de prestaties van je medewerkers nauwgezet op, terwijl je bouwt aan hun welzijn en engagement. Je krijgt bovendien professioneel advies en passende begeleiding bij élke stap in het evaluatieproces.

Continue feedback: Me@MyBest©

De traditionele evaluatiecyclus die zich tot één jaarlijks gesprek beperkt, schiet tekort. Bovendien komt die vaak over als een afrekening waarbij de werkgever terugblikt op fouten uit het verleden. Dat kan beter, door continu feedback te geven. Want als de link tussen oorzaak en gevolg nog vers is, bereik je met directe terugkoppeling een positief effect.

Hoe je dat doet? Met Me@MyBest©, de frisse aanpak van Acerta voor personeelsevaluaties. Zo verschuiven de feedbackmomenten van eens per jaar naar continu. Focus je op talenten in plaats van verbeterpunten. En werp je een positieve blik op de toekomst in plaats van een strenge op het verleden.

Continue feedback bevordert de relatie tussen leidinggevende en medewerker. Zeker als je constructieve feedback geeft telkens als het nodig is. Zo grijp je elke situatie aan als een opportuniteit om te leren en te groeien.

Zet samen met Acerta een talentgerichte performancemanagementcyclus op poten en maak van je bedrijf een Me@MyBest©-bedrijf!

Prestaties evalueren

Als bedrijf leg je specifieke doelstellingen voor je medewerkers vast. Maar ga je ook na of ze worden gehaald? Evalueer je regelmatig? En stuur je bij waar nodig? Om je medewerkers te motiveren, moet je ze prikkelen en stimuleren. Want een gebrek aan uitdaging kan leiden tot verveling en bore-out, terwijl een te grote werkdruk tot burn-out leidt. Acerta helpt je om de balans te vinden tussen prestaties, tevredenheid en bedrijfsgroei. En dat via regelmatige en onderbouwde evaluaties waarmee je:

  • Kwaliteiten in kaart brengt
  • Polst naar inzet en ambities
  • Bijstuurt waar nodig

We begeleiden je bij elke stap in het evaluatieproces – met kennis van zaken en oog voor je bedrijf en medewerkers. Onze aanpak stoelt onder andere op development centers en de Talent Motivatie Analyse (TMA). Dit zijn onderbouwde methodes met resultaat en impact. Geen eenrichtingsverkeer, maar opbouwende processen waarin je medewerkers een actieve rol spelen.

Prestaties verbeteren

Evaluatiegesprekken voeren

Laat tijdens een evaluatiegesprek meer aan bod komen dan enkel de geleverde prestaties of loonopslag. Grijp de gelegenheid aan om een beeld te krijgen van de talenten en competenties, drijfveren en loopbaanambities van je medewerker. Zo kom je te weten hij kan betekenen voor je bedrijf, wat zijn prioriteiten zijn en of die al dan niet overeenstemmen met je bedrijfsobjectieven.

Bij Acerta kun je terecht voor informatie en advies over hoe je resultaatgerichte evaluatiegesprekken voert, een passende managementaanpak hanteert en Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (POP) opstelt. We steunen daarvoor op onze Me@MyBest©-aanpak.

Evaluatiestrategie implementeren

Evaluatiegesprekken zijn een onderdeel van je evaluatiestrategie: het geheel van processen en tools om individuele en teamdoelstellingen in kaart te brengen en er gevolg aan te geven. Dat doe je niet zomaar: het vereist kennis van zaken, de juiste context en het inzetten van doelgerichte instrumenten.

Acerta ondersteunt je met gespecialiseerde kennis en methodes om:

  • Talenten en competenties te evalueren
  • Evaluatiegesprekken grondig voor te bereiden
  • Constructieve interactie te voeren
  • Regelmatige en onderbouwde feedback te geven
  • Je bedrijfsdoelstellingen te vertalen naar individuele prestaties en verwachtingen

Evaluatietraining volgen

Via een resultaatsgericht trainingsprogramma brengen we peoplemanagers bij hoe ze evaluaties succesvol in de praktijk brengen. Ze leren hoe ze succesvol evaluatie- en functioneringsgesprekken voorbereiden en voeren, concrete actiepunten bepalen en opvolgen.

Evalueren en feedback geven

Een evaluatie gaat verder dan vaardigheden beoordelen en ambities en persoonlijkheden in kaart brengen. Met gerichte en genuanceerde feedback plukken zowel je medewerkers als je organisatie er de vruchten van.

Acerta begeleidt je evaluatieproces van a tot z, inclusief 360°-feedback. Zo rapporteer je genuanceerd en vanuit het juiste perspectief. En verandert je evaluatieproces van een meetinstrument in een motivatiemiddel.

Wil je de ambities van je medewerkers optimaal afstemmen op je bedrijfsdoelstellingen? Dan is een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) via individuele loopbaanbegeleiding het passende instrument.

Personeelstevredenheid meten

Hoe tevreden, betrokken en geëngageerd is je personeel? Weet je wat er leeft onder je medewerkers? En hoe is het gesteld met de werksfeer in je bedrijf? Om dat te weten te komen, volstaat je buikgevoel niet.

Acerta ontwikkelde een aantal methodes en een online tool op basis van een gestandaardiseerde vragenlijst, die verschillende dimensies van personeelstevredenheid meet: sfeer, functie, collega's en management, economische en financiële factoren. Acerta voert samen met jou het tevredenheidsonderzoek uit, volgens een methode die is afgestemd op jouw noden.

Rematching

De juiste talenten vinden en je medewerkers zo inzetten dat ze je bedrijf ook morgen vooruithelpen? Het is een uitdaging voor werkgevers – zeker met de huidige arbeidskrapte en de snelle digitalisering.

Wij denken samen met jou na over rematching: een vorm van personeelsheroriëntering – in je eigen bedrijf of in een onderneming binnen je werkgeversgroepering.

Welzijn bevorderen

Je medewerkers zijn je belangrijkste stakeholders. Pas als ze kansen krijgen om te groeien en bloeien, versterken ze hun eigen kracht en die van je organisatie. Daartoe creëer je context die mogelijkheden biedt en ook grenzen heeft. En bovenal houd je je werknemers veerkrachtig zodat ze duurzaam inzetbaar zijn.

Onze experten luisteren naar je verhaal, ontdekken sterktes en zwaktes, en ondersteunen je met hun expertise om het welzijn van je menselijk kapitaal te waarborgen.

Integrale aanpak hanteren

Welzijn op het werk vereist een brede aanpak van verschillende aspecten waaronder veiligheid, gezondheid, psychosociale risico’s enzovoort. Bovendien werk je het best preventief en treed je, wanneer nodig, efficiënt op bij re-integratie en nazorg.

Acerta brengt je vragen en uitdagingen in kaart via een uitgebreide intake. Om zo een gepersonaliseerde aanpak voor te stellen die stoelt op drie bouwstenen.

Preventie

Met preventie spelen we in op de match tussen medewerker, functie en omgeving. Het ziekteverzuim in België stijgt zienderogen – zeker de lange afwezigheden. Door je afwezigheidsbeleid te koppelen aan een aanwezigheidsbeleid, speel je in op de fit van je werknemers in je bedrijf. Met een motiverende bedrijfscultuur heb je de strijd al half gewonnen, want voorkomen is beter dan genezen.

Re-integratie

Na drie maanden afwezigheid daalt de kans dat een werknemer zijn activiteiten hervat met 50 procent. Je hebt er dus alle baat bij om vanaf de eerste maand afwezigheid een re-integratieproject op te starten. Onze re-integratiecoaches houden maximaal rekening met de persoonlijke situatie van je medewerker en zijn specifieke rol binnen je organisatie. Zo zend je een positief signaal naar je medewerker, en vergroot je de kans op een geslaagde terugkeer.

Mooi meegenomen: Acerta ondersteunt je met de uitwerking van alle juridische elementen die bij een goed en constructief ziekteverzuim- en re-integratiebeleid horen.

  • Meer weten over re-integratie bij langdurige afwezigheid?

Download de re-integratiegids, vraag de FAQ rond re-integratie aan of volg de opleiding re-integratie na ziekte.

Nazorg

Gaat een langdurig zieke werknemer opnieuw aan de slag? Dan is het belangrijk om alert te blijven voor uitvalrisico’s. Acerta helpt je om je medewerkers te monitoren zodat je tijdig bijstuurt. Kortom, een goede nazorg draagt bij tot een betere preventie waardoor het ziekteverzuim daalt – een win-win voor alle partijen. Acerta werkt rond welzijn in de onderneming nauw samen met preventiespecialist IDEWE. Bekijk het aanbod van IDEWE.