Outplacement na medische overmacht

Afscheid nemen van een medewerker is nooit fijn. Dankzij outplacementbegeleiding geef je je ex-medewerkers wel de kans om zich opnieuw te activeren. Onlangs werden de outplacementverplichtingen uitgebreid en ben je nu ook verplicht om een outplacementtraject aan te bieden wanneer je als werkgever medische overmacht inroept om de  arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Hoe ga je concreet te werk?

Heb je besloten om het contract van je medewerker te beeindigen door medische overmacht? Dan ben je vanaf nu verplicht outplacement aan te bieden.

Wat moet je als werkgever doen?

 • Je bent verplicht om schriftelijk een outplacementprogramma aan te bieden.
 • Je doet dit binnen 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst.  
 • Je werknemer moet daarna je aanbod schriftelijk aanvaarden binnen de 4 weken. Anders vervalt het recht op outplacement

Laat je ondersteunen door Acerta.

Outplacement via Acerta

Acerta is een erkend outplacementbureau en ontwikkelde speciaal voor langdurig zieke medewerkers een specifiek outplacement aanbod. Wat kan je verwachten?  

 • Wij gidsen je feilloos door de procedure.
 • We maken de nodige documenten op zodat je een schriftelijk outplacementaanbod kan doen volledig conform de wetgeving.
 • Aanpak en methodologie is volledig aangepast en afgestemd op de specifieke noden van de langdurig zieke medewerker. 
Meer info nodig? Contacteer ons met je vraag

Specifieke aanpak in geval van medische overmacht

We bekijken samen welke reden geleid heeft tot medische overmacht en gaan van daaruit verder.

Is de reden van psychische aard? 

 1. We bekijken of de outplacementcliënt al voldoende hersteld is om de zoektocht naar werk te kunnen aanvatten. 
 2. We brengen de mentale fitheid in kaart met een wetenschappelijk gevalideerde tool. Indien blijkt dat de outplacementcliënt nog niet voldoende hersteld is, verwijzen we door naar gepaste professionele hulpverlening.
 3. Is de cliënt voldoende mentaal sterk, stellen we een ‘werkbalans’ op.  Hiermee brengen we de factoren in kaart die ervoor gezorgd hebben, dat iemand uitvalt.
 4. De outplacementbegeleiding houdt rekening met de individuele energiegevers en –vreters.

Is de reden van fysieke aard? 

 1. We brengen samen met de outplacementcliënt  de resterende arbeidscapaciteiten in kaart .
 2. In de outplacementbegeleiding zoemen we dus in op het potentieel, op wat hij /zij nog kan.
 3. Op basis hiervan wordt de outplacementcliënt begeleid in zijn zoektocht naar een aangepaste job  die aansluit bij wat hij nog kan en wil  op professioneel vlak.
Ondersteuning nodig? Mail ons