Loonberekening: kennis vereist!

Loonberekening is een hele uitdaging. De sociale en fiscale wetgeving correct toepassen, het arbeidsrecht respecteren en de bedrijfs- en sectorafspraken naleven? Schakel dan Acerta sociaal secretariaat in. Wij maken de berekening voor jou zo gemakkelijk mogelijk. Jij bezorgt ons de basisgegevens over de geleverde prestaties en eventuele wijzigingen in de persoonlijke of contractsituatie van je medewerkers. En wij berekenen voor jou de nettolonen en de inhoudingen. We passen de lonen aan aan de voorgeschreven verhogingen en index en we respecteren de richtlijnen van de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). We regelen ook uitzonderlijke inhoudingen zoals loonbeslag.

Correcte loonberekening

Een essentieel onderdeel van je loonadministratie is de berekening van lonen en andere vergoedingen. Het loon moet kloppen als een bus én de fiscale en sociale wetgeving respecteren.

Wat neemt Acerta uit handen?

  • Loonberekeningen: van bruto naar netto en werkgeversbijdragen
  • Doorstorten van verplichte bijdragen (RSZ, bedrijfsvoorheffing enzovoort)
  • Aangiftes naar overheden (Dimona, DmfA, ASR enzovoort)
  • Verzamelen en bezorgen van vereiste documentatie
  • Automatische toepassing van indexeringen en cao-aanpassingen op niveau van paritair comité
  • Administratieve opvolging van inhoudingen zoals loonbeslag

Acerta verzorgt ook de loonberekeningen voor zelfstandigen. Als zelfstandige ben je immers ook aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds en betaal je driemaandelijkse sociale bijdragen. Acerta bezorgt je elk kwartaal een afrekening met de verschuldigde bijdragen, de inkomsten die als berekeningsbasis hebben gediend en de uiterste betaaldatum. Je bijdrage moet uiterlijk de laatste dag van het kwartaal op de rekening van Acerta staan.

Loonaanpassingen en -indexeringen

Als werkgever vormen je loonkosten ongetwijfeld een van je grootste uitgavenposten. Om realistisch te budgetteren, moet je een goed zicht hebben op je huidige lonen én te verwachten loonstijgingen. Lonen worden regelmatig aangepast aan de index, onder de vorm van conventionele loonaanpassingen die zijn vastgelegd in cao’s.

De sectoren hebben elk zowat een eigen systeem van loonindexering. Daar hoef jij je niet om te bekommeren: Acerta biedt je een overzicht van de geplande loonaanpassingen voor jouw sector.

In onze kennisbank Trefzeker® verhelderen we het sociaal-juridische landschap met:

  • Complete en praktijkgerichte informatie
  • Realistische en gedetailleerde simulatietools
  • Vlot geschreven en duidelijke uitleg

Loonberekening volgens sector

Je stemt de loonberekening niet alleen af op de persoonlijke situatie en functie van je medewerker, maar ook op sectorspecifieke vereisten. Acerta heeft de specialisten in huis die de ontwikkelingen in je sector op de voet volgen.

Daarnaast hebben we een aanbod dat specifiek toegespitst is op de loonberekening in uiteenlopende sectoren, zoals transport, social profit en publieke sector, haven, land- en tuinbouw enzovoort. Kortom, Acerta is je uitgelezen partner voor nauwkeurige loonberekeningen!

Je beleid optimaliseren

Je loonadministratie bevat tonnen informatie over het reilen en zeilen van je organisatie. Daarmee kun je aan de slag om je beleid te optimaliseren en te verbreden. Als klant van Acerta heb je toegang tot rapporteringen die alle gegevens van je medewerkers bevatten. Je kunt deze rapporten gebruiken om controles mee uit te voeren, maar ook als ondersteuning om je hr-beleid (verder) mee vorm te geven.

Maandelijkse nieuwsbrief

Interesse voor juridische actualiteit en de nieuwste trends in hr? Je leest het elke maand in de nieuwsbrief. 

Schrijf in