Arbeidscontract bepaalde duur

Leestijd: Later lezen?

Hoewel het niet strookt met het idee van consequente flexibilisering en tijdelijke contracten, bewijzen cijfers van Acerta dat werknemers massaal meer vast én voltijds werken. Zo was in 2018 62,51% van alle lopende arbeidscontracten een voltijds contract. Goed voor een stijging van 3% ten opzichte van 2014. Ook de doorstroming van tijdelijke naar vaste contracten neemt toe.

Toch blijft een arbeidscontract van bepaalde duur handig in een extra drukke periode of voor een specifieke opdracht.

Hoe werkt zo’n tijdelijk contract?

Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur eindigt automatisch op een vooraf vastgelegde datum, die duidelijk vermeld wordt in het contract. Medewerker en werkgever ondertekenen het document. Binnen de afgesproken termijn komen beide partijen hun verplichtingen na.

Opdracht in plaats van periode

In sommige contracten van bepaalde duur staat geen looptijd, maar een heldere omschrijving van de uit te voeren opdracht. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn voor een muzikant die deelneemt aan een reeks concerten, voor de schrijver van een boek in opdracht of voor iemand die aangeworven wordt om fruit te oogsten. Dit heet een contract voor duidelijk omschreven werk.

Andere contractopties

Wens je de taak van een medewerker van wie de overeenkomst geschorst is –bijvoorbeeld door loopbaanonderbreking – voor die periode door te geven? Dan kun je voor de medewerker die inspringt een vervangingscontract opmaken. Daarnaast bestaan er ook specifieke overeenkomsten voor uitzendwerk, studentenjob, deeltijds werk, …

Opzeggen tijdelijk contract

Na het verstrijken van de overeengekomen termijn eindigt een contract voor bepaalde duur automatisch. Sinds de afschaffing van de proeftijd is het wettelijk mogelijk om een tijdelijk contract vroegtijdig te stoppen. De werkgever of de medewerker moet dit in de eerste helft van de looptijd doen, en dat ten laatste binnen de zes maanden.

Nadien kan het contract enkel opgezegd worden mits betaling van een vergoeding ter waarde van het nog te presteren gedeelte. Met als maximumbedrag het dubbele van het loon dat overeenstemt met de opzegtermijn die had gegolden in het geval van een overeenkomst van onbepaalde duur.

Opeenvolgende overeenkomsten?

In principe is het verboden om verschillende arbeidscontracten voor bepaalde duur na elkaar af te sluiten. Toch is het mogelijk in bepaalde gevallen.

  • Op vraag van de medewerker.
  • Als je als werkgever aantoont dat dit soort contract wettelijk gerechtvaardigd is, bijvoorbeeld voor een tentoonstelling die verlengd wordt of voor gesubsidieerd onderzoek.
  • Vier opeenvolgende contracten is de limiet, als elk contract minstens drie maanden duurt en de totale looptijd niet meer dan twee jaar bedraagt.
  • Met uitdrukkelijke toelating van de inspectie van de sociale wetten mag je als  werkgever opeenvolgende overeenkomsten afsluiten voor telkens minstens zes maanden en een totale duur van maximum drie jaar. Bij je aanvraag moet je duidelijk de reden vermelden.

Gratis modeldocumenten

Zeker zijn dat je een juridisch waterdicht arbeidscontract voor bepaalde duur opstelt? Jezelf een hoop onnodige administratie en opzoekingswerk besparen? Met de accurate en up-to-date modelovereenkomsten van Acerta ben je zeker dat alles klopt en dat er niks ontbreekt.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp